Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

O skončenie kaštieľa požiadal jeho nájomca

V predchádzajúcom vydaní týždenníka Stropkovské Spektrum bolo
v článku týkajúcom sa vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže na
prevádzkovateľa reštaurácie a vinárne v budove kaštieľa uvedené, že
„mesto sa nedohodlo s doterajším nájomcom, firmou Jozefa Cichého MTM,
a k 30. novembru 2016 mu vypovedalo zmluvu.“
Firma Jozef Cichý –
MTM bola nájomcom kaštieľa na základe nájomnej zmluvy zo 4. 5. 2012,
pričom vzťah bol uzavretý na dobu určitú od 4. 5. 2012 do 30. 4. 2017.
Nie mesto ako vlastník nehnuteľnosti, ale nájomca požiadal o predčasné
ukončenie nájomnej zmluvy.
Nájom bol ukončený o štyri mesiace skôr na základe písomnej výpovede
Jozefa Cichého doručenej na Mestský úrad 30. novembra 2016. Uplynutím
jednomesačnej výpovednej doby, teda 31. 12. 2016, skončil vyššie uvedený
nájomný vzťah.
-msú-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter