Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

O osude stropkovského múzea sa rozhodne v blízkej budúcnosti

V jednom z predchádzajúcich vydaní Spektra sme uverejnili článok pod
názvom Čo bude so stropkovským múzeom, ktorého autorom je vedúci
Oblastného pracoviska Matice slovenskej v Stropkove Ján Cichý.

Autor spomínaného článku poukazuje na skutočnosť, že napriek snahám
kolektívu ľudí, ktorí si dali za cieľ zriadiť stropkovské múzeum,
realizácia celého projektu ostala stáť na mŕtvom bode. Zároveň sa pýta,
kde zamrzlo riešenie múzea a citujeme: „Kedy sa spamätajú otcovia
mesta?“ O stanovisko k celému problému sme požiadali primátora mesta
MUDr. Petra Obrimčáka. „Na otázku využitia prvého poschodia
kaštieľa by sme dali radi definitívnu odpoveď už v najbližších dňoch a
preto na budúci týždeň zvolám zasadnutie Komisie pre zriadenie múzejnej
expozície, ktorej som členom. Zároveň bude táto téma aj predmetom
rokovania mestskej rady, aby sme si s konečnou platnosťou vysvetlili ďalší
postup pri využití spomínaných priestorov. Našou predstavou je zriadiť vo
východných miestnostiach stálu Galériu akademického maliara Františka
Veselého a múzeum.“
Podľa slov primátora bude predmetom
diskusie využitie veľkej strednej miestnosti, rokovať budú aj o tom, či
zriaďovateľom galérie a múzea bude Mesto Stropkov alebo Vlastivedné múzeum
v Hanušovciach, plánujú však počkať aj na stanovisko VÚC.
„Osobne som rokoval so štátnym tajomníkom ministerstva kultúry
pánom Sečíkom, ktorý by Stropkov rád navštívil a pomohol nám
s realizáciou projektu galérie a múzea. Verím, že na základe rozhodnutia
mestskej rady a komisie by mohli priestory na prvom poschodí slúžiť
uvažovanému účelu už v tomto roku, na čom mám úprimný
záujem,“
doplnil Peter Obrimčák. O záveroch zasadnutia
Komisie pre zriadenie múzejnej expozície ako aj o výsledkoch rokovania
mestskej rady v súvislosti so stropkovským múzeom budeme čitateľov včas
informovať.

obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter