Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

O medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburgu zabojovala aj Katka Baloďanská z Bokše

Počas najväčšej
ceremónie na východnom Slovensku sa v rámci Medzinárodnej ceny vojvodu
z Edinburghu (DofE) v Hanušovciach nad Topľou dňa 3. septembra
2019 ocenilo vyše 300 mladých ľudí z PSK a KSK za ich vytrvalosť a
cieľavedomosť. Ocenenie si prevzala aj mladá, len 16 ročná, Katka
Baloďanská z Bokše.

„Ešte v prvom ročníku prišla za nami do triedy pani
učiteľka a poinformovala nás o projekte. Bola som jediná z triedy, ktorá
sa do boja o túto cenu zapojila. Zaujalo ma to, chcela som dosiahnuť svoje
ciele,“
priblížila K. Baloďanská.
DofE je rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až
24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a napĺňať svoj potenciál. Do
programu sa ročne zapája 1,3 mil. mladých zo 140-ich krajín sveta, ktorí
si po dobu 6 mesiacov plnia svoje osobné ciele a siahajú na dno svojich síl.
Mladý človek, ktorý chce cenu získať, musí na sebe vytrvalo niekoľko
mesiacov pracovať.
V spolupráci s mentorom alebo učiteľom si študent vyberie aktivity
v 4 oblastiach – talent, šport, dobrovoľníctvo a dobrodružná
expedícia. V týchto aktivitách si študent nastavuje ciele na obdobie 6,
12 alebo 18 mesiacov v závislosti od úrovne, ktorú si zvolil –
bronzovú, striebornú alebo zlatú. Za naplnenie všetkých stanovených
cieľov získa študent ocenenie DofE. Môže si vybrať niečo úplne nové,
prípadne sa môže zdokonaliť v tom, čo už vie. Ukazuje sa, že
najväčšou novinkou pre mladých je dobrovoľníctvo.
„Mojím cieľom bolo viac cvičiť hru na klavír a vyhrať
klavírnu súťaž, ktorú každoročne organizuje ZUŠ F. Veselého
v Stropkove. V rámci dobrovoľníctva som chodila pomáhať do školského
klubu detí. Dobrovoľníctvu a športu som sa musela intenzívne venovať po
dobu troch mesiacov, na rozvoji talentu som pracovala 6 mesiacov. Bolo to
časovo náročné. Keď kamarátky išli von, ja som nemohla, pretože som sa
venovala napr. dobrovoľníctvu v družine, no bavilo ma to. Zo začiatku som
presne nevedela čo v tej družine s deťmi robiť. Neskôr sa deti z mojej
prítomnosti neskutočne radovali, chcela som tam preto chodiť čoraz
častejšie. Úsmevy na tvárach detí ma veľmi motivovali k tejto
činnosti,“
uviedla K. Baloďanská a dodala, že ďalšou
úlohou bola cvičná, neskôr i ostrá expedícia. „Ťažké
batohy na pleciach, ostré slnko a páľava a zopár kilometrov pred nami boli
tiež neľahkou skúškou osobnosti i vytrvalosti človeka. Kráčali sme hore
i dole kopcom, lesom i lúkou. Samozrejmosťou bolo pripraviť si jedlo…
takmer ako vojaci s plnou poľnou,“
zhrnula.
Ostrá expedícia bola v rozsahu dvoch dní a jednej noci v prírode pod
holým nebom, teda zahŕňala aj prípravu stanu, prežitie v prírode bez
mobilného telefónu, či bez pomoci dospelej osoby. „Našou
úlohou bolo pozorovanie prírody a vykonávanie záznamov. Objavené rastliny
sme fotografovali a určovali ich pomocou kníh. Pravidlá expedície hovoria,
že sa jej musia zúčastniť minimálne 4 a maximálne 7 študentov. Boli sme
šiesti, 5 dievčat a jeden chlapec, ktorý bol z okresu Stropkov. Expedície
sa však mohli zúčastniť len tí, ktorí splnili predchádzajúce tri
oblasti – talent, šport a dobrovoľníctvo,“
dodáva a už
teraz rozmýšľa nad cieľmi, ktoré plánuje splniť pre získanie ceny
v striebornej úrovni.
K. Baloďanská je študentkou Spojenej školy vo Svidníku, kde študuje na
obchodnej akadémii. Okrem toho navštevuje ZUŠ F. Veselého v Stropkove, kde
študuje hru na klavír, akordeón i výtvarný odbor. Rada tiež skladá
básne.
„Zúčastnila som sa súťaže Hviezdoslavov Stropkov, ktorú
organizuje MO Matice slovenskej v Stropkove, kde sa mi podarilo získať druhé
miesto. Píšem čo ma napadne…,“
prezrádza.
Športu sa Katka nevenuje aktívne. Priznáva, že je v tejto oblasti akýmsi
antitalentom, no chcela si zlepšiť kondíciu a skákanie cez švihadlo sa
zdalo ako ideálna možnosť ako to dosiahnuť. „Rada lyžujem a
plávam, no viac inklinujem k umeniu, k tvorbe,“
dodáva.
„Keď človek chce, dokáže všetko. Zadefinovať svoje ciele je
náročné. Náročná jej aj neustála práca pre ich dosiahnutie a
nepoľaviť. Chvála Bohu, nepoľavila som,“
uviedla K.
Baloďanská.
„Keď Katka povie, že to tak bude, že to chce, jednoducho za
tým ide. Nie raz povedala, že je toho veľa, videla som aj slzy,
pochybovanie… Vtedy som vždy pri nej a povzbudím a všetko sa
dá,“
hovorí hrdá mama Katky.
„Ak chceš, otvorím ti cestu, po ktorej budeš kráčať a budem
ťa držať za ruku, ak bude treba, no rozhodnúť sa musíš
ty,“
vraví mama Katke.
Po skončení strednej školy by chcela študovať na Vysokej škole múzických
umení, prípadne sa venovať pedagogike. Záujmov a cieľov je viac než dosť
a vytrvalosť jej zdá sa nechýba. Katka je skutočným dôkazom toho, že aj
napriek istým životným okolnostiam a mnohým povinnostiam sa dá dosiahnuť
aj nemožné. Je dôkazom, že kríž človeka nebráni jeho šťastiu, ba
práve naopak, vďaka nemu sa človek stáva silnou, vytrvalou a odolnou
osobnosťou s nezlomnou vierou a odhodlaním.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter