Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

O klamaní, zavádzaní i neinformovanosti…

<p>Neobvykle rýchla bola reakcia generálneho riaditeľa a predsedu
predstavenstva VVS, a.s., Ing. Stanislava Hrehu. O jeho znepokojení
z minulotýždňového článku v Spektre boli poslanci informovaní na
pondelkovom mimoriadnom rokovaní zastupiteľstva. List riaditeľa uviedol
viceprimátor Pavol Kačic slovami:
„Primátor mesta Stropkov
bol v regionálnych novinách opäť obvinený z nečinnosti, neinformovanosti
a zo všetkého zlého, ako sa dá človeku ublížiť.“

Takto citlivo začal svoje vystúpenie práve miestny politik, ktorý si vo
svojich vystúpeniach rozhodne nedáva servítku pred ústa. Svoje by o tom
vedeli rozprávať jeho niekdajší politickí oponenti, paradoxne vrátane
súčasného primátora.

<p>List uverejňujeme v plnom znení z dôvodu, aby mali obyvatelia mesta
informácie všetkých zainteresovaných. Pripomeňme, že proces verejného
obstarávania i komplikácie, ktoré ho sprevádzajú sme opísali v článku
„Vodárne zrušili verejnú súťaž – kanalizácia Bokše, Krušinca a
Tisinca sa opäť odkladá“, kde sme čerpali výlučne zo stanoviska
investičného riaditeľa vodární. Zároveň sme informovali, že o projekt
sa pravidelne zaujímali miestni poslanci, pričom akékoľvek náznaky
o posune stavebných prác označil primátor Peter Obrimčák za výmysly.
Prekvapivá je preto reakcia riaditeľa VVS, a.s. Možno by svoje slová
formuloval inak, ak by bol svedkom Obrimčákových vyjadrení v nezávislých
občasníkoch, na rokovaniach zastupiteľstva i ostatných fórach. Primátor
tu totiž vystupuje prinajmenšom ako hlavný strojca miliónových projektov,
ten vodárenský nevynímajúc, s ktorými však mesto nemá absolútne nič
spoločné a investormi sú ministerstvá, krajská samospráva, súkromné
spoločnosti alebo štátne akciovky. Následne sa neváha chváliť miliardami,
ktoré do okresu „pritiahol“. Stojí za to zopakovať aj jeho posledný
výrok ku kanalizácii po absolvovaných rokovaniach na túto tému:

„Pevne verím, že sa veci ohľadne kanalizácie pohli dopredu. Za
krátku dobu budeme môcť verejnosti oznámiť výsledok. Čo som mohol,
podnikol som. Veci sa pohli rapídne dopredu.“
Čo vlastne Peter
Obrimčák podnikol nepovedal, ale zjavne nevedel o tom, že verejné
obstarávanie je už týždeň zrušené. Zaujímavé by tiež bolo predstaviť
si, aké kroky podniká primátor 10-tisícového mestečka v transparentnom
verejnom obstarávaní pri urýchlení realizácie europrojektu za 20 miliónov
eur.*
Aj keď podľa vyjadrenia riaditeľa S. Hrehu „nebol
termín výstavby nikdy určený,“
vo viacerých
oficiálnych stanoviskách spoločnosti sa ako predpokladaný začiatok
výstavby uvádzal rok 2012. V podobnom duchu sa v apríli tohto roka
vyjadril aj stropkovský primátor:
„Bolo mi
povedané
(na stretnutí s riaditeľom S. Hrehom – pozn.
red.),
že v tomto roku sa táto investícia bude
realizovať.“
Riaditeľovi VVS, a.s., je tiež dôležité
pripomenúť, že zdĺhavý proces výberu dodávateľa a posun výstavby nebol
zo strany týždenníka Stropkovské Spektrum opisovaný negatívnym spôsobom.
Na stránkach novín sme obyvateľov mesta a okresu pravidelne informovali
o jeho prípravách. V minulotýždňovom článku sme ale okrem toho
poukázali na zjavný nedostatok aktuálnych informácií primátora o celom
projekte. Pozitívom celej záležitosti však je, že až vďaka novinovému
článku dostali stropkovskí poslanci informácie o projekte konečne z prvej
ruky.

Pri tejto príležitosti sa tiež ospravedlňujeme Petrovi Obrimčákovi za
uverejnenie nepravdivej informácie o tom, že je plateným členom dozornej
rady VVS, a.s. Zo zákona totiž nemá nárok na odmenu za členstvo.

Peter Novák

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter