Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

O kaštieľ nebol záujem

Po tom, čo prevádzkovateľ reštaurácie v priestoroch kaštieľa
požiadal o predčasné ukončenie nájomnej zmluvy, mesto Stropkov na
spomínané priestory vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž. Záujemcovia mohli
návrhy posielať do 24. januára tohto roku. Jednou z podmienok súťaže
bolo pokračovanie v poskytovaní reštauračných a kaviarenských služieb na
dobu od 1. februára 2017 do 31. marca 2022, kde minimálna výška
mesačného nájmu týchto nebytových priestorov ako aj hnuteľných vecí bola
stanovená na sumu 1 374,10 eur. Do verejnej obchodnej súťaže sa však
neprihlásil žiaden záujemca. „Pravdepodobne na najbližšom
zasadnutí MsZ bude vyhlásené druhé kolo obchodnej verejnej súťaže.
Uvidíme ako dopadne a následne sa budeme zaoberať ďalším využitím
priestorov historického kaštieľa,“
uviedol primátor mesta
Stropkov Ondrej Brendza. Mesto výšku nájmu nateraz znižovať nebude, počká
ako dopadne druhé kolo verejnej súťaže a následne zváži ďalší
postup.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter