Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

O grantový príspevok z programu Šariš ľuďom možno požiadať do 16. januára 2017

Uzávierka žiadostí o príspevok z grantového programu Šariš ľuďom
sa blíži. Nadácie, neziskové organizácie, občianske združenia či
neinvestičné fondy môžu o podporu svojich nápadov požiadať do
16. januára 2017. Na projekty, ktoré v Prešovskom regióne pomôžu
podporiť rozvoj cestovného ruchu, či zamestnanosť žien, seniorov alebo
telesne znevýhodnených je pripravených až 16 000 eur.

Tretí ročník grantového program Šariš ľuďom prebieha pod záštitou
Komunitnej nadácie Veľký Šariš a pivovaru Šariš. Cieľom programu je
skvalitnenie života ľudí v regióne. „Užitočných a
verejnoprospešných projektov na podporu rozvoja cestovného ruchu, ale aj
zamestnanosti je naozaj potreba. Tento kraj je krásny a neprávom trochu
opomínaný, preto sa snažíme podporiť jeho rozvoj,“
hovorí
Drahomíra Mandíková, riaditeľka pre firemné vzťahy a komunikáciu zo
spoločnosti Pivovary Topvar, pod ktoré patrí aj pivovaru Šariš. V druhom
ročníku programu Šariš ľuďom bolo podporených 13 projektov, čo je
rekordný počet vo viac ako dvanásťročnej histórii grantových programov
pivovaru Šariš. Dobrovoľníci a aktivisti sa vďaka programu mohli venovať
obnove hradov, rekonštrukcii oddychových zón, či organizácii kultúrnych
podujatí. Projekty zamerané na rast zamestnanosti zase pomáhali ženám zo
znevýhodnených sociálnych skupín, seniorom, alebo ľuďom s telesným
postihnutím.

Ako sa do programu prihlásiť?

O príspevok z grantového programu Šariš ľuďom môžu požiadať
nadácie, neziskové organizácie, občianske združenia či neinvestičné
fondy. Podmienkou je realizácia projektov na území Prešovského kraja
v období od 1. marca do 31. augusta 2017. Všetky projekty musia mať
verejnoprospešný charakter a musia byť zamerané na osoby staršie ako
18 rokov. Uchádzať sa o príspevok je možné vyplnením formulára, ktorý
sa nachádza na www.pivovarytopvar.sk
a na www.komunitna-velkysaris.sk spolu
s kompletnými pokynmi vypĺňania žiadostí. Vyplnený a podpísaný
formulár je potrebné zaslať poštou v obálke označenej názvom Šariš
ľuďom na adresu Komunitná nadácia Veľký Šariš, Nám. Sv. Jakuba 26, 082
21 Veľký Šariš, alebo emailom na adresu komunitna@nextra.sk
(s predmetom mailu: Šariš ľuďom). Medzi najlepšie projekty, ktoré
zároveň splnia kritériá štatútu, sa rozdelí suma 16 000 eur. Maximálna
výška príspevku na jeden projekt je 2 500 eur, pričom jeden žiadateľ
môže získať podporu len pre jeden prihlásený projekt.
-r-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter