Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

O funkciu kontrolóra sa uchádza šesť kandidátov

<p>Na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva budú poslanci voliť
hlavného kontrolóra mesta. Lehota na podávanie prihlášok uplynula minulý
štvrtok. Do voľby sa prihlásili šiesti kandidáti (uvádzame ich
v abecednom poradí): Ing. Gabriela Maruščáková, Ing. Ľubica Motyková,
Mgr. Ing. Jozef Pribocký, Ing. Jaroslav Prokopovič, Ing. Alena Senajová a
súčasná kontrolórka Ing. Jana Soóšová. Voľba kontrolóra prebieha
tajne.<br>
Pred šiestimi rokmi vyberali poslanci zo štyroch kandidátov. Po prvom kole
voľby, kedy žiadny z nich nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov,
nasledovalo druhé kolo. V ňom získali Peter Lehocký a Jana Soóšová po
deväť hlasov. Rozhodnúť tak musel žreb. Staronovou kontrolórkou sa napokon
stala J. Soóšová, ktorá funkciu zastáva od roku 1996.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter