Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Novými prednostami A. Veselý a K. Porkoláb

<p>Aj na svojom minulotýždňovom zasadnutí sa vládny kabinet SR zaoberal
personálnymi zmenami v štátnej správe. Minister dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja SR Ján Počiatek minulý piatok odvolal z funkcie
prednostu Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
v Stropkove Ivana Murína. Na jeho kreslo zasadne Karol Porkoláb. Nový
prednosta bol od minulého roka zamestnancom Odboru výstavby a životného
prostredia na MsÚ v Stropkove.
Výmena nastane aj vo funkcii prednostu Obvodného úradu. Minister vnútra
Róbert Kaliňák odvolal doterajšieho šéfa úradu Petra Lehockého a na jeho
miesto vymenoval Alfonza Veselého. Ten doteraz pôsobil na Oddelení
sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately Úradu práce
v Stropkove.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter