Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Novým konateľom MŠK Tesla Stropkov sa s požehnaním MsZ stal Ľ. Reiter

Mesto Stropkov obdržalo od konateľa
spoločnosti MŠK Tesla Stropkov Dušana Špilára list o jeho vzdaní sa
funkcie konateľa spoločnosti, preto v tejto súvislosti bolo na
3. zasadnutí MsZ navrhnuté menovať Ľ. Reitera za nového konateľa
spoločnosti MŠK Tesla Stropkov, s. r. o. Dozorná rada má v súčasnosti
5 členov, ktorými sú J. Polák, M. Veselý, M. Pavúk, S. Kolcún a R.
Kmiť. Z dôvodu zmeny konateľa spoločnosti a potreby zlepšenia činnosti
celej obchodnej spoločnosti boli z funkcie odvolaní S. Kolcún a R. Kmiť. Za
nových členov boli navrhnutí poslanec MsZ M. Džupin a J. Zakovič, ktorý je
predstaviteľom firmy Repro Electronic, s ktorou klub spolupracuje a firma
tiež zamestnáva niektorých hráčov, našu novú posilu nevynímajúc.

„Tí, ktorí sme tu dlhšie vieme, že futbal ako taký býva a
je na pretrase rokovania MsZ, najmä vtedy ak sa schvaľuje, či upravuje
rozpočet. Mesto Stropkov je hlavným sponzorom i prevádzkovateľom
i financovateľom futbalu v meste. Po skončení predchádzajúceho volebného
obdobia som mal viacero rozhovorov v odborných i laických kruhoch na tému
futbal, akým smerom, či akým spôsobom pôjde futbal ďalej a reč začínala
a končila pri personálnom obsadení,“
povedal primátor O.
Brendza a dodal, že výsledkom týchto debát bola dohoda o ukončení
spolupráce s doterajším konateľom Dušanom Špilárom. „Chcem
povedať, že tieto rokovania boli korektné a dohodli sme sa na ukončení
spolupráce k 6. 2. 2019. Máme oficiálne vzdanie sa funkcie predpísaným
spôsobom. Patrí sa doterajšiemu konateľovi D. Špilárovi poďakovať za
jeho pôsobenie v klube od roku 2012, kedy prežil s klubom neľahké obdobie.
Myslím si, že sme pochopili, že toto riešenie je prospešné pre všetkých
zainteresovaných. Rozišli sme sa korektne,“
uviedol. Ako
nástupca bol vybratý a navrhnutý náš rodák, odchovanec stropkovského
futbalu, bývalý reprezentant SR, Ľuboš Reiter, ktorému poslanci na
zasadnutí MsZ vyjadrili dôveru.
„Myslím si, že je najvyšší čas, aby odovzdal skúsenosti,
ktoré získal, či už ako reprezentant, ako aktívny hráč na Slovensku
i v Čechách, v USA, v reprezentácii a inde. Po návrate späť na
Slovensko začínal u nás ako hrajúci tréner, neskôr si zvyšoval
kvalifikáciu potrebnú pre slovenské súťaže. Pôsobil ako mládežnícky
tréner v Prešove, Bardejove – mládežníckych baštách, ktoré
implementujú do slovenského futbalu najmodernejší štýl hry – holandský
spôsob. Napriek tomu, že mal viaceré lukratívne ponuky zo zahraničia, aj
spoza veľkej mláky, aj z Európy, aj z Čiech, myslím si, že zavážilo
naše oslovenie s ponukou realizovať a odovzdať spomínané skúsenosti. Som
presvedčený o tom, že toto rozhodnutie bolo správne,“
dodal
O. Brendza.
Ako primátor mesta Stropkov a zároveň prezident MŠK Tesla Stropkov uvádza,
vzhľadom k tomu, že sa ozývali hlasy, že sa túto informáciu verejnosť
dozvedá len z tlače, či z internetu, je treba povedať, že Ľ. Reiter bol
predstavený ako tréner, pretože začala zimná príprava a bolo potrebné
rozbehnúť prípravu všetkých mládežníckych družstiev, teda Ľ. Reiter
bol oslovený v súvislosti so športovou činnosťou. „Čo sa
organizačnej stránky týka, verím, že získa vašu podporu. Oficiálne sa
ujme funkcie konateľa a manažéra klubu hneď potom ako prebehne zápis do
obchodného registra,“
povedal primátor.
Podľa O. Brendzu sme v Stropkove známi ako mládežnícka liaheň a tí skôr
narodení hovoria, že sa v Stropkove chlapci rodia s kopačkami.
S príchodom Dominika Teraza sa mládeži začala etapa, kedy naši
mládežníci U14, U15 postúpili do prvej ligy a sme teda na úrovni miest ako
je Slovan Bratislava, Trnava, Žiliny, Nitra.
„Teraz je správny čas, aby sme sa posunuli vyššie aj
v kategórii U17, U19 a aby sme sa opäť dožili toho, že Stropkov vychová
znova reprezentantov. Aj keď doba je iná, aká bola keď sa reprezentantom
stal Ľ. Reiter a mnohí ďalší, som presvedčený o tom, že Ľuboš má
potenciál, aby skĺbil skúsenosti našich mládežníckych trénerov tu
v Stropkove, aby oslovil mladých, potenciálnych trénerov,“

povedal primátor a vyslovil želanie, aby spolupráca MŠK Tesla Stropkov a
mestského podniku Služba, Byhos, či vedenia mesta, základných a stredných
škôl, bola na prospech futbalu a celému mestu.
O. Brendza je tiež presvedčený o tom, že iné mestá nám môžu osobnosti
akou je aj Ľ. Reiter závidieť. „Máme tú výhodu, že
nemusíme chodiť do zahraničia, že nemusíme hľadať v iných mestách a
že dávame priestor našim odchovancom, našim
rodákom,“
dodal.

Čo na to Ľ. Reiter?

Svoje vízie ako aj vízie klubu i filozofiu jeho smerovania následne
predstavil konateľ MŠK Tesla Stropkov Ľ. Reiter. „Na prvom
mieste v oblasti športovej stránky by sme sa chceli zamerať hlavne na
kvalitný tréningový proces vo všetkých vekových kategóriách. V rámci
Útvaru talentovanej mládeže chceme, aby sa kládol dôraz nielen na rozvoj
všetkých motorických schopností a zručností, ale aj na vývoj osobnosti
hráča, mladého hráča predovšetkým. Máme cieľ posunúť A mužstvo
vyššie v tabuľke, postup U19 do druhej ligy skupiny východ,
stred,“
priblížil Ľ. Reiter.
Ďalším bodom je podľa Ľ. Reitera podpora vzdelávania trénerov, ktorá je
pre tréningový proces veľmi dôležitá. Výchova hráčov hlavne pre MŠK
Tesla Stropkov, pre prvú slovenskú ligu i pre slovenskú reprezentáciu.
Nesmierne dôležitou prioritou pre rozvoj stropkovského futbalu je oslovenie
potenciálnych sponzorov pre spoluprácu, či predaj hráčov do zahraničia cez
náš klub formou transferu. „Nečakať len na dotáciu
z mestského rozpočtu, ale pomôcť si aj svojimi manažérskymi
schopnosťami. Pracoval som pre špičkových manažérov v Európe a viem sa
pohybovať aj v týchto kruhoch. Oslovil som už aj nejakých hráčov, máme
dobrý kontakt, ktorý v budúcnosti budeme vedieť využiť. Na prvom mieste
však ostávajú naši domáci hráči, ale bohužiaľ, kvalitou ešte
nespĺňame kritéria na to, aby sme mohli predávať nášho stropkovského
hráča. Samozrejme v maximálnej možnej miere budeme podporovať naše
stropkovské talenty. Talenty zo Stropkova a okolia sú našou
prioritou,“
uviedol.
Ďalším cieľom je pokračovanie v rekonštrukcii štadióna a tribúny
v spolupráci s mestským podnikom Služba, v rámci projektov SFZ a
ďalších výziev na rekonštrukciu, zveľaďovať a modernizovať dostupné
trávnaté plochy. „Pracovať na možnosti postupu do druhej ligy,
samozrejme za prítomnosti generálneho sponzora. Využiť všetky možnosti na
získanie finančných prostriedkov z reklamy a marketingu, pritiahnuť viac
divákov na štadión. Prosím o vašu podporu. Verím, že spoločnými silami
dosiahneme opätovný návrat nášho klubu tam, kde patril
v minulosti,“
uzavrel Ľ. Reiter.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter