Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Nový Rusínsky festival predstavuje program

<p>Vo Svidníku sa v dňoch od 20. do 26. mája 2013 bude konať nové
podujatie pripravené Rusínmi pre všetkých – fanúšikov, podporovateľov
a ľudí zvedavých na prezentáciu rusínskej kultúry. Počas týždňa
premiérového ročníka Rusínskeho festivalu bude možné vo Svidníku
navštíviť rôzne výstavy, zúčastniť sa besied o rusínskej kultúre,
zažiť premietanie filmov, vystúpenia divadelných či folklórnych súborov a
hudobných kapiel.

<p>V najbližších týždňoch Vám postupne predstavíme program nového
Rusínskeho festivalu. Program Rusínskeho festivalu otvorí v pondelok
výstava čiernobielych dokumentárnych fotografií so sakrálnou tematikou
fotografa Jozefa Lauruského v priestoroch Podduklianskeho osvetového
strediska. Výstavu zaháji vystúpenie speváckeho súboru Svidníčanka.
Utorok na Rusínskom festivale bude patriť Divadlu Alexandra Duchnoviča.
V Dome kultúry sa divadelný súbor predstaví dvoma inscenáciami. Pre deti
svidníckych materských a základných škôl je pripravená rozprávka
Kapitán Budzogáň od Jána Navrátila o spravodlivom kráľovi a jeho troch
lenivých dcérach. Návštevníci festivalu sa môžu tešiť na debut mladej
talentovanej prešovskej dramatičky Michaely Zakuťanskej – tragikomédiu
Havaj z prostredia rusínskej dediny.
Stredajší program na Rusínskom festivale sa bude niesť v znamení besied a
diskusií v Podduklianskej knižnici vo Svidníku. Beseda „Poďte deti, čo
vám poviem“ vznikla na báze projektu neziskovej organizácie tota agentura,
ktorého primárnym cieľom je vydať v rusínskom jazyku detskú ilustrovanú
knihu básní. Čítanie ukážok z pripravovanej knihy a diskusia bude
prebiehať s deťmi a pedagógmi materských a základných škôl. Témou
ďalšej besedy bude karpatorusinistika – jazyk, literatúra, história a
kultúra karpatských Rusínov transformovaná do obsahu študijného programu
rusínsky jazyk a literatúra na Prešovskej univerzite. Na túto nadviaže
beseda o národnej identite a materinskom jazyku karpatských Rusínov na
začiatku 21. storočia, výzvach a ambíciách tretieho národného obrodenia
Rusínov. Stredu v Podduklianskej knižnici vo Svidníku doplní prvé
otvorenie knihy bájok Nikolaja Burjaka vydanej jeho dcérou.
Pre ďalšie informácie o programe festivalu sledujte [ďalšie číslo
Vášho periodika] alebo navštívte stránky festivalu www.rusinskyfestival.sk.
-š-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter