Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Nový rok prinesie aj zvýšenie odvodov

V novom roku čaká živnostníkov a ďalšie samostatne zárobkovo činné
osoby zvýšenie odvodov. Minimálne platby, ktoré zasiela Sociálnej a
zdravotným poisťovniam väčšina živnostníkov, pôjdu hore spolu
o 5,90 eura. Odkedy musí začínajúca samostatne zárobkovo činná osoba
platiť v roku 2017 odvody? Je potrebné to niekam nahlásiť? Dôležité je
upozorniť najmä na to, že začínajúci živnostník alebo iná SZČO musia
svojej zdravotnej poisťovni oznámiť zmenu alebo vznik platenia poistného, a
to do 8 dní odo dňa zmeny (napríklad ak zamestnanec prejde na živnosť).
Živnostníci ohlasujú zmenu platiteľa poistného zdravotnej poisťovni na
jednotnom kontaktnom mieste (živnostenskom úrade) pri získavaní oprávnenia
na podnikanie. Iné samostatne zárobkovo činné osoby si svoju oznamovaciu
povinnosť musia splniť samy do 8 dní odo dňa získania oprávnenia na
vykonávanie činnosti, teda podnikania. Sociálnej poisťovni nemusí
začínajúci živnostník svoje odvody ohlasovať. Zdravotné poistenie sa
platí mesačnými preddavkami. Zúčtuje sa v ročnom zúčtovaní po
skončení kalendárneho roka. No pozor. Preddavky na zdravotné poistenie musí
živnostník zaplatiť do 8. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
Povinnosť platiť sociálne odvody vzniká vždy k 1. júlu nasledujúceho
kalendárneho roka.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter