Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Nový riaditeľ gymnázia

<p>Minulý utorok prebehli na gymnáziu voľby riaditeľa. Do výberového
konania sa prihlásili dvaja uchádzači – RNDr. Jaroslav Mikita a Ing.
Slavomír Cichý. O novom riaditeľovi rozhodovali členovia školskej rady,
v ktorej mali zastúpenie pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci gymnázia,
rodičia, obaja krajskí poslanci i zástupcovia zriaďovateľa školy, ktorým
je Prešovský samosprávny kraj. Štrnásť členov sa postupne oboznámilo
s predstavami oboch kandidátov o ďalšom smerovaní najstaršej strednej
školy na území mesta. Napokon rozhodli, že novým riaditeľom bude Slavomír
Cichý. Podľa neoficiálnych informácií sa za jeho menovanie vyslovila
drvivá väčšina členov komisie. Do funkcie by mal byť po splnení
všetkých formálnych náležitostí zo strany zriaďovateľa menovaný
1. júla.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-06/25-cichy-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-06/25-cichy-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter