Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Nový povrch dostali ulice Mlynská, Nový riadok a Jarková

obrazekViaceré dopravné
obmedzenia si minulý týždeň vyžiadala finálna úprava troch ulíc
v meste. Okrem nového asfaltového koberca na Novom riadku a Jarkovej, ktoré
boli uhradené z mestského rozpočtu, dostala nový povrch aj ulica
Mlynská.

Táto akcia bola financovaná z úverových prostriedkov z Európskej
investičnej banky, ktoré Prešovský samosprávny kraj získal v minulom
roku. Rekonštrukcia takmer polkilometrového úseku od križovatky pri VÚB po
šandalský most stála 73 026 € (2,2 mil. Sk). V júni sa zo spomínaného
úveru EIB budú opravovať ďalšie tri úseky ciest II. a III. triedy
v okrese – Kolbovce – Korunková (1,7 km), Kolbovce – Jakušovce
(0,8 km) a Vyškovce – Vislava (0,7 km). Spolu bude zrekonštuovaných
takmer 3,7 km ciest s rozpočtovým nákladom 306 833 € (9,24 mil. Sk).
Uvedené rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v okrese Stropkov boli
v pláne už v roku 2008, ale celý proces obstarávania zhotoviteľa sa
predĺžil kvôli námietkovému konaniu, ktoré posudzovala komisia Úradu pre
verejné obstarávanie a tá nariadila zrušiť použitý postup zadávania
zákazky. Tým sa celý proces predĺžil a samotná realizácia sa posunula až
na rok 2009. Práce realizuje zmluvný zhotoviteľ, Inžinierske stavby Košice
a.s., podľa harmonogramu prác v termíne od 4. mája do
30. septembra 2009.

obrazek obrazek obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter