Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Nový knižničný systém uľahčuje prácu a približuje knižnicu verejnosti

Od júla 2018 do konca júna tohto roka prebiehala v mestskej knižnici
implementácia projektu KIS Tritius. Bol zameraný na nákup novej výpočtovej
techniky a nového knižnično-informačného systému Tritius.

„V rámci modernizácie techniky sme zakúpili nový server,
čítačky čiarových kódov, notebook, počítačové zostavy a laserovú
tlačiareň. Po nainštalovaní knižnično-informačného systému Tritius bola
spustená testovacia verzia, na ktorej sa zamestnanci knižnice oboznamovali
s knižničným systémom. Nevyhnutný tiež bol presun databáz
z predchádzajúceho do nového systému. Každá kniha i periodická tlač
sú po novom označené čiarovým kódom a čitateľom sú postupne vydávané
nové elektronické čitateľské preukazy,“
vysvetlila
zamestnankyňa knižnice Emília Vítová. Samotný systém stál 7656 eur,
potrebný hardvér ďalších 3530 eur. Dotácia Fondu na podporu umenia
predstavovala 10 tis. eur, spoluúčasť mesta bola 1186 eur. Výsledkom
projektu je poskytovanie kvalitnejších a modernejších
knižnično-informačných služieb širokej verejnosti. Nový systém zároveň
sprístupní užívateľom potrebné informácie zo všetkých dostupných
zdrojov. Spĺňa všetky požiadavky na moderný, prehľadný a prispôsobivý
systém. Ide o úplný knihovnícky systém, ktorý spája vlastnosti
osvedčeného systému Clavius (najrozšírenejšieho knihovníckeho systému
v SR a ČR) s modernou technológiou webovej aplikácie, ktorá má potenciál
slúžiť v knižnici ďalšie desaťročia.
„V rámci implementácie projektu sme brali do úvahy širokú
škálu používateľov knižnice a snažili sme sa vyhovieť ich požiadavkám
a taktiež požiadavkám našich knihovníkov. Predpokladaný počet
jednotlivcov, ktorí budú mať profit z výsledkov projektu, je pre cieľovú
skupinu mladší a starší školský vek 700 užívateľov, 500 užívateľov
z radov mládeže a 1400 dospelých,“
uviedol vedúci Odboru
školstva MsÚ Tibor Kubička.
Tritus dodržiava všetky medzinárodné formáty, pravidlá a normy, má
moderný a prehľadný dizajn. V rámci používateľského konta má
jednoduché vyhľadávanie, poskytne čitateľovi informácie o jeho
výpožičkách, rezerváciách, poplatkoch a pod. Vstup do systému je možný
na adrese kniznica.stropkov.sk
-msk-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter