Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Nový fitness park pre športuchtivých Stropkovčanov aj vďaka iniciatíve D. Lukáča

Vo štvrtok sa
uskutočnilo otvorenie dvoch projektov. Symbolické strihanie pásky sa konalo
za prítomnosti zamestnancov MsÚ, poslancov MsZ a poslanca PSK a riaditeľa
Služby Dušana Lukáča, ako aj partnera projektu Fitness parku. Ide o projekt
realizovaný v rámci Výzvy Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie
žiadostí o dotácie pre rok 2019 , ktorý sa podarilo realizovať aj vďaka
iniciatíve poslanca PSK Dušana Lukáča.

Nový fitness park pozostáva z 9 cvičebných zostáv určených na
posilňovanie všetkých svalových partií. K dispozícii je hrazda, zostavy
na kombinované posilňovanie rúk, nôh a trupu, bradlá, lavička na
posilnenie brušného svalstva a mnohé iné.
„V tejto lokalite sa už nachádza workoutové ihrisko
realizované v roku 2015 vďaka spolupráci mesta a Klubu bežcov, ktoré je
určené pre zdatnejších cvičencov a je tam aj detské ihrisko pre
najmenších,“
povedal primátor O. Brendza.
Ambíciou samosprávy bolo rozšíriť jestvujúcu zostavu o ďalšie
cvičebné prvky určené predovšetkým pre začínajúcich cvičencov z radov
mládeže i seniorov. Práve pre túto cieľovú skupinu sú jednotlivé prvky
určené.
„Jedným dychom však treba dodať, že už aj pri tomto projekte
musíme riešiť nepríjemný problém vandalizmu. Ľudia bývajúci v tejto
lokalite zrejme vedia, čo mám na mysli. Aj na tomto mieste chcem zdôrazniť,
že sa v maximálnej možnej miere snažíme eliminovať vandalizmus a
v rámci hliadkovej činnosti mestskej polície, občianskych hliadok
i v spolupráci so štátnou políciou budeme dohliadať na to, aby majetok
určený všetkým Stropkovčanom nebol poškodzovaný neprispôsobivou skupinou
obyvateľstva,“
uzavrel primátor.
Náklady na projekt dosiahli 5000 eur, z toho 3900 eur tvorila dotácia
z PSK, zvyšok predstavovala spoluúčasť mesta.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter