Nový DSS je pred kolaudáciou

<h3>Prvých klientov
prijmú najskôr koncom roka

Koncom uplynulého roka dokončili v areáli stropkovskej nemocnice
rekonštrukciu nedostavaného pavilóna. Vznikne tam špecializovaný domov
sociálnych služieb (DSS) pre klientov s diagnózami Alzheimerovej choroby,
schizofrénie a ostatných duševných ochorení.

<p>„Realizácia projektu uvažuje s vybudovaním 80 lôžok
formou celoročnej pobytovej sociálnej služby. V súčasnosti je stavba vo
finálnej fáze a pripravujú sa podklady potrebné na jej kolaudáciu.
V špecializovanom centre budeme poskytovať komplexné sociálne služby
zamerané primárne na pacientov odkázaných na pomoc inej fyzickej pomoci,
sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie,
upratovanie, pranie, žehlenie či údržba bielizne a šatstva. Takisto bude
v centre zabezpečovaná pracovná terapia a záujmová činnosť pre pacientov
s prihliadnutím na ich zdravotný a duševný stav,“

informovala Veronika Deckerová, hovorkyňa spoločnosti Svet zdravia, a.s., do
ktorej portfólia patrí aj novovybudovaný DSS. Pridanou hodnotou centra bude
podľa hovorkyne aj jeho prepojenosť s nemocnicou. Vďaka tomu bude
zabezpečená maximálna komplexnosť poskytovaných sociálnych služieb
napojená na prípadnú potrebnú zdravotnú starostlivosť.
Aj keď v minulosti bolo zo strany predstaviteľov investora prezentované, že
nové sociálne zariadenie bude do prevádzky uvedené už túto jar, podľa
posledných informácií predbežne plánujú prvých klientov DSS prijať až
koncom tohto roka. „Nevylučujeme však aj prípadný časový
posun,“
dodala V. Deckerová. Hovorkyňa zatiaľ
nešpecifikovala ani plánovaný počet zamestnancov, ktorí by mali v DSS
pracovať. Takisto sme sa nedozvedeli, kedy by mal začať proces ich výberu.
„Vzhľadom na proces rozpracovanosti projektu by boli odpovede na
tieto otázky v tejto chvíli predčasné. Túto tému budeme riešiť
neskôr,“
odpovedala hovorkyňa.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter