Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Nový cestný zákon pozitívne ovplyvnil bezpečnosť na cestách

Od februára minulého roku platí nový cestný zákon. Zisťovali sme, ako
sa jeho zavedenie do praxe odrazilo na dopravnej situácii na našich
cestách.

„V okrese Stropkov bolo v roku 2009 zaznamenaných celkom
72 dopravných nehôd, čo je oproti roku 2008 o 98 dopravných nehôd
menej. V roku 2009 nebola na území okresu Stropkov zaznamenaná ani jedna
smrteľná dopravná nehoda, čo je oproti roku 2008 pokles o 4 usmrtené
osoby. Pri dopravných nehodách sa 4 osoby ťažko zranili, čo predstavuje
oproti roku 2008 pokles o 8 osôb, 15 osôb bolo ľahko
zranených,“
informoval riaditeľ Okresného riaditeľstva
Policajného zboru vo Svidníku pplk. JUDr. Jaroslav Suvák. Na otázku, či
podľa jeho názoru súvisí rapídny pokles nehodovosti s novelizovaným
zákonom o cestnej premávke, reagoval: „Som presvedčený, že
nový cestný zákon mal dosť veľký vplyv na pokles dopravných nehôd. Na
druhej strane v roku 2009 bolo na cestách viac policajných hliadok a
vzhľadom na navýšenie počtu policajtov bolo vykonaných aj viac
dopravno-bezpečnostných akcií.“
V minulom roku zistili
policajti u vinníkov dopravných nehôd v 9 prípadoch požitie alkoholu,
čo je o 9 menej ako v roku 2008. Najviac dopravných nehôd zavinili
vodiči (40 DN), jednu zapríčinil chodec, 10 lesná zver, v 5 prípadoch
išlo o iné zavinenie. Policajti majú k dispozícii aj štatistiku
s najkritickejšími dňami a dennými časovými úsekmi.
„Najhorším dňom v rámci týždňa bola sobota, kedy došlo
k 15 dopravným nehodám, naopak, najlepším dňom bol pondelok so
7 dopravnými nehodami. Najkritickejším časom v rámci dňa bol časový
úsek od 9.00 do 15.00 hod., kedy došlo v priemere k 14 dopravným
nehodám, najmenej dopravných nehôd sme zaznamenali v nočnej dobe
v časovom úseku od 01.00 hod. do 05.00 hod., kedy došlo v priemere
k 6 dopravným nehodám,“
uzavrel J. Suvák.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter