Novú kazetu na odpad nestihnú dokončiť v plánovanom termíne

Mesto nestihne vybudovať novú kazetu skládky TKO v Chotči do 15. júla,
kedy skončí povolenie na zavážanie pomaly dosluhujúcej kazety. Odpad
z mesta a niektorých okolitých obcí tak bude musieť Služba m.p. vyvážať
na skládky mimo okresu Stropkov. Výnimku na zavážanie starej skládky o pol
roka dlhšie dostalo mesto v závere minulého roka. Predpokladalo sa, že
nová kazeta bude do 15. júla dokončená.

Na jej výstavbu potrebuje samospráva získať integrované povolenie
vydávané Krajským inšpektorátom životného prostredia v Košiciach.
Projektová dokumentácia spolu so žiadosťou bola odovzdaná na inšpektorát,
ktorý má na vydanie povolenia šesťmesačnú lehotu. Minulý týždeň bolo
do Vestníka verejného obstarávania zaslané Oznámenie o vyhlásení
verejnej súťaže na zhotoviteľa stavby. „Vzhľadom na
konzultácie s Krajským úradom ŽP pri príprave projektovej dokumentácie
predpokladáme, že termín na vydanie povolenia bude kratší ako šesť
mesiacov. V prípade, že sa neobjavia nepredvídané udalosti spojené
s verejnou súťažou, predpokladáme podpísanie zmluvy na realizáciu stavby
začiatkom júna. Dobu výstavby odhadujeme maximálne na štyri mesiace,
pričom najväčší podiel vplyvu na dobu výstavby bude mať predovšetkým
počasie. Jednou z možností skrátenia doby je vybudovať časť skládky,
skolaudovať ju a neskôr dobudovať zvyšok. V každom prípade chceme
minimalizovať čas, kedy budeme musieť vyvážať TKO na inú
skládku,“
vysvetlil vedúci Odboru výstavby MsÚ Ladislav
Dubas.
Pôvodný projekt areálu skládky v Chotči uvažoval s rozdelením stavby na
štyri kazety, z ktorých prvá bola ukončená v roku 2000 a v súčasnosti
je zavážaná odpadom. V pláne tak bolo vybudovanie troch nových kaziet.
Nový projekt uvažuje už iba s jednou veľkou kazetou, aby v budúcnosti
nemuselo mesto žiadať ďalšie integrované povolenie. Kapacita skládky
podľa nového projektu bola rozšírená na maximálne 30 rokov. Na výstavbu
je v mestskom rozpočte vyčlenených 165 tis eur (zhruba 5 mil. Sk), ale
celkový rozpočet stavby sa odhaduje na 663 tis. eur (20 mil. Sk). Mesto
predpokladá, že vo verejnej súťaži sa táto suma zníži.
„Rozhodnutie o tom, či vybudujeme časť skládky alebo budeme
realizovať celú stavbu bude na poslancoch MsZ v rámci schvaľovania úpravy
rozpočtu,“
dodal L. Dubas. Problém s naplnením starej
skládky a absencie novej riešili v závere minulého roka v susednom
Svidníku. Kvôli vyvážaniu odpadu na skládky mimo okresu tamojší poslanci
rozhodli o zvýšení cien za vývoz TKO o 50 %. Stropkovské vedenie mesta
však už dávnejšie proklamovalo, že aj v prípade, ak bude musieť byť
odpad odvážaný na inú skládku, občania tento fakt nepocítia a poplatky za
vývoz ostanú na súčasnej úrovni.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter