Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Novozvolení primátor i poslanci MsZ zložili sľub, viceprimátorom naďalej ostáva Dušan Lukáč

V pondelok sa na ustanovujúcom
zasadnutí MsZ stretli novozvolený primátor, novozvolení poslanci MsZ,
ostatní zástupcovia mesta Stropkov i zástupcovia štátnych orgánov a
inštitúcií, zástupcovia cirkvi, riaditelia škôl v pôsobnosti mesta
Stropkov, predseda mestskej volebnej komisie P. Sitkanič a ostatní prítomní.
Predseda mestskej volebnej komisie oboznámil prítomných s výsledkami volieb
do orgánov samosprávy mesta Stropkov, ktoré sa konali
10. novembra 2018.

Mesto aj v nasledujúcich štyroch rokoch povedie doterajší primátor
Ondrej Brendza (nezávislý). Spomedzi štyroch kandidátov získal
2566 hlasov, čo predstavuje vyše 80-percentnú podporu. Svoj poslanecký
mandát obhájila s jednou výnimkou väčšina poslancov predchádzajúceho
zastupiteľstva. V 18-člennom zbore tak bude v najbližších štyroch rokoch
pôsobiť 14 doterajších poslancov, pribudnú k nim štyria noví.
Najpočetnejšie zastúpenie v novom mestskom parlamente majú nezávislí
(10), strany KDH, SNS, Smer-SD a Národná koalícia majú po dvoch poslancov.
Na ustanovujúcom zasadnutí poveril O. Brendza svojím zastupovaním
doterajšieho viceprimátora Dušana Lukáča a prítomných tiež oboznámil
s jeho povinnosťami i kompetenciami.
„Komunálne voľby v stanovenom termíne, 10. novembra 2018 sa
vykonali v plnom súlade so slovenskou legislatívou. Zápisnica o výsledkoch
volieb bola podpísaná bez výhrad všetkými členmi mestskej volebnej
komisie,“
konštatoval P. Sitkanič a novozvolenému
primátorovi i poslancom MsZ zablahoželal k zvoleniu a vyslovil
presvedčenie, že svoju úlohu budú v nasledujúcich štyroch rokoch plniť
v prospech občanov nášho mesta podľa svojho najlepšieho vedomia a
svedomia. Po prečítaní výsledkov nasledovalo zloženie sľubu primátora
i všetkých poslancov.
V Stropkove bude aj v tomto volebnom období pôsobiť päťčlenná mestská
rada. Za jej členov poslanci zo svojich radov zvolili Dušana Lukáča, Daniela
Hubáča, Milana Pavúka (všetci nezávislí), Petra Lehockého (KDH) a Tibora
Paňka (Smer-SD). Pri stropkovskom zastupiteľstve bude pracovať aj päť
komisií zložených z poslancov a odbornej verejnosti. Za predsedníčku
Komisie pre financovanie a majetok mesta bola zvolená Jana Slivková (KDH),
predsedom Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie bude Daniel
Hubáč (nezávislý), za predsedu Komisie pre výstavbu a územný rozvoj
zvolili Slavomíra Rapáča (nezávislý), vo funkcii predsedu Komisie pre
školstvo, kultúru a šport bude pokračovať Slavomír Cichý (nezávislý) a
novým predsedom Komisie pre bezpečnosť a životné prostredie bude Martin
Džupin (SNS). Členmi Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov budú výlučne poslanci.
Posledným prejednávaným bodom zastupiteľstva bolo schválenie platu
primátora. Poslanci schválili predložený návrh, podľa ktorého bol
základný plat predstavujúci 2,81-násobok priemernej mzdy v hospodárstve za
predchádzajúci rok navýšený o 30 percent.
Najbližšie pracovné zasadnutie poslancov je naplánované na
12. decembra.
Autor foto: Emil Jakubčo

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter