Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Novou riaditeľkou v ZŠ Konštantínova je T. Spišáková

V závere minulého roka volila 11-členná školská rada Základnej školy
na ulici Konštantínovej nového riaditeľa.

Do výberového konania sa prihlásili štyria uchádzači – PaedDr.
Jaroslav Maruščák, Mgr. Alexander Skala, PaedDr. Martin Smetanka a Mgr.
Tatiana Spišáková. Členovia školskej rady rozhodli, že v nasledujúcom
päťročnom funkčnom období bude funkciu riaditeľky vykonávať T.
Spišáková, za ktorú hlasovalo 10 členov. Jeden hlas získal J.
Maruščák, zvyšní dvaja uchádzači boli vyhodnotení ako neúspešní.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter