Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Novoročné stretnutie v Breznici

<h3><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/03-breznica-01.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />S. Brendza: „Máme za
sebou bohatú spoluprácu a verím, že sa naplní aj v tomto roku.“</h3>

<p>Starosta obce Breznica Slavomír Brendza aj začiatkom tohto roka privítal
na novoročnom posedení zástupcov štátnej správy, obecného zastupiteľstva
a organizácií ako aj podnikateľov či riaditeľky základnej a materskej
školy. Po tradičnom uvítacom príhovore vyslovil prianie pre obec, aby tak,
ako po minulé roky, aj teraz bol pre Breznicu lepším a všetkých
úspešnejším. Starostu sme sa opýtali, ako by zhodnotil uplynulý rok.</p>

<p><strong><em>„V priebehu roka sa nám podarilo pre obec získať úver zo
ŠFRB a dotáciu z ministerstva dopravy. Z vlastných finančných
prostriedkov sme urobili oplotenie okolo domu smútku, ktoré bolo 50 rokov
staré a v dezolátnom stave. Za pomoci ľudí zamestnaných cez projekt
z úradu práce sme nakúpili materiál a pracovali. Pokračovali sme plotom a
chodníkom ku kostolu, kde s vlastníkmi pozemkov obec uzavrela dohodu, že
keď nám dajú pozemok na chodník, my im na oplátku urobíme
ploty.“</em></strong> Nové oplotenia sa stavali aj okolo rómskych domčekov.
S. Brendza neskrýval radosť z celkového efektu, ktorý priaznivo prispel ku
skrášleniu obce. Na bezpečnosť a poriadok v Breznici dohliada kamerový
systém. <strong><em>„Kamerový systém stál okolo 25-tisíc eur. Na ten sme
získali dotáciu v 100% výške bez DPH,“</em></strong> doplnil starosta.
Dva dni pred Vianocami zasadalo obecné zastupiteľstvo, na ktorom hlavným
bodom bolo prejednávanie verejného osvetlenia. <strong><em>„Bohužiaľ,
koncom roka sme museli vrátiť a nepodpísať zmluvu s ministerstvom
hospodárstva na výmenu verejného osvetlenia. Jediným problémom bol čas.
Začiatkom decembra sme dostali oznámenie, kde bolo potrebné do konca roka
preinvestovať približne 150-tisíc eur, čo je nemysliteľné. Ak by vznikol
problém, museli by sme z vlastných financií zaplatiť celú dotáciu a
dodávacej firme za práce. Obec by tak stratila dvojnásobok. Po dohovore sme
sa zhodli, že túto zmluvu nepodpíšeme,“</em></strong> vysvetlil S.
Brendza. V tomto roku má obec víziu opraviť chodník popri ceste prvej
triedy jednak z vlastných peňazí, ako aj zo zdrojov EÚ.
<strong><em>„Práve teraz beží verejná súťaž, v ktorej máme
vypracované žiadosti. Postupom času by sme chceli doplniť aj kamerové
zariadenia a spomínané osvetlenie v dedine.“</em></strong> Pozornosť sa
venuje aj tým najmenším. <strong><em>„V roku 2016 by v Breznici malo
vyrásť nové detské ihrisko,“</em></strong> prezradil. Ako nám povedal
starosta S. Brendza, obec sa snaží sledovať a prijímať výzvy, aby sa
naďalej rozrastala, vyvíjala a napredovala.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/03-breznica-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/03-breznica-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/03-breznica-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/03-breznica-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter