Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Novootvorený Denný stacionár v Nižnej Olšave

<p>Dňa 11.1.2016 sme slávnostne zahájili prevádzku stacionára pre klientov
z radov starobných a invalidných dôchodcov, v priestoroch obecnej sály
v Nižnej Olšave, ktoré boli bezbariérovo upravené na tento účel.
Stacionár je v prevádzke každý pracovný deň od 8.00 do 16.00 hodiny,
kde klienti využívajú sociálne služby.</p>

<p>Denný stacionár pre seniorov poskytuje sociálne služby: Odborné –
sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázaní fyzickej osoby na pomoc inej
fyzickej osoby , sociálnu rehabilitáciu a obslužné stravovanie. Ďalšie
činnosti – záujmové činnosti, pracovná terapia a iné činnosti slúžia
na zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb.<br>
Denný program je vytvorený s prihliadnutím na požiadavky a potreby
klientov, kde realizujú rôzne aktivity. Seniori v Nižnej Olšave
s radosťou prijali možnosti užitočného trávenia času v zariadení
denného stacionára a každodennou aktívnou účasťou od prvého dňa sa
chytili príležitosti, ukázať svoje zručnosti. Klienti navyše majú
možnosť dostať za symbolickú cenu obed a zdarma je popri pobyte
v stacionári taktiež káva, čaj či minerálna voda na osvieženie a
zabezpečenie pitného režimu.<br>
Zostáva veriť, že čas strávený v priestoroch stacionára, naplní
klientov spokojnosťou a elánom v ich jeseni života.<br>
<strong>starosta Nižnej Olšavy</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/obce-okresu/2016-01/03-no-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/obce-okresu/2016-01/03-no-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter