Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Novootvorené združenie AUTIKON je tu nielen pre ľudí na autistickom spektre

Zakladateľka D. Fedorišinová: „Chcem, aby sa aj autisti cítili niekde bezpečne.“

Občianske združenie AUTIKON otvorilo svoje priestory na Hviezdoslavovej v Stropkove ešte začiatkom júna. OZ Autikon je združenie určené pre všetkých autistov a pre ich rodiny, pre ktoré bude určite prospešné, keď sa naučia pochopiť autistov vo svojej rodine, pokiaľ sú sami neurotypickí a nevedia si predstaviť ako taký autista rozmýšľa či ako zmyslovo vníma.

„Samozrejme sme tu aj pre ľudí, ktorí majú pocit, že sú iní a teoreticky by mohli byť na autistickom spektre alebo tiež pre ľudí, ktorí majú podozrenie u svojich detí. Sú u nás vítaní a veľmi radi ich nasmerujeme kam sa majú obrátiť či aké kroky podniknúť, pretože situácia je bohužiaľ taká, že nemá v tejto oblasti u nás kto poradiť. Existujú síce centrá včasnej intervencie, najbližšie v Medzilaborciach, avšak tie sú určené len pre deti do veku 7 rokov,“ prezradila zakladateľka združenia Diana Fedorišinová s tým, že pri starších deťoch je naozaj problém nájsť miesto alebo odborníka, na ktorého sa môžeme obrátiť.

Dodala, že často aj psychológovia či odborní lekári sa učili o autizme ako o Kannerovom syndróme, čo boli naozaj ťažké formy autizmu, kedy šlo o ľudí s neverbálnym prejavom a problémami zaradenia sa do spoločnosti akýmkoľvek spôsobom. „Medzitým sa definícia autizmu niekoľkokrát rozširovala a teraz už poznáme aj tú vysoko funkčnú časť autistického spektra a tú, žiaľ, majú aj lekári problém rozoznať, samozrejme existujú aj takí, ktorí to vedia, no nie je ich veľa,“ pokračovala, pričom zdôraznila, že práve OZ Autikon bude vedieť správne nasmerovať a poskytnúť kontakt.

„Ak sa bavíme o dospelých ľuďoch, tak sú takí, ktorí celý život cítia, že sú v niečom iní a celý život vnímajú tú svoju inakosť v porovnaní so zvyškom spoločnosti. Vedia o tom, no majú možno problém nabrať odvahu priznať si to, či hľadať odpovede. Čo sa týka malých detí, sleduje sa rozvoj komunikačných schopností, sociálne zručnosti a celkový psychomotorický vývoj,“ povedala D. Fedorišinová a upozornila tiež na skríningový dotazník, ktorí by mali v 18 mesiacoch veku dieťaťa vykonávať pediatri. Je zameraný práve na to, aby vyselektoval nejaké konkrétne varovné signály autistického spektra. „Ak sa dieťa dosiahne určitý počet bodov, pediater ho posiela na ďalšie vyšetrenia. Nie som si však istá, či sa to reálne robí, no malo by sa,“ uviedla.

auti1

Spozorovali ste zvláštnosť u dieťaťa?

Zakladateľka OZ Autikon D. Fedorišinová ďalej hovorí, že keď sa však bavíme o starších deťoch, často si všimnú napríklad učitelia v škole či iných školských zariadeniach, že je niečo inakšie, že dieťa napríklad nenadväzuje sociálne väzby ako by malo, že veci berie doslovne a inak chápe. „U detí, ktoré sú vysokofunkčné a mnoho vecí sa naučia, keď majú na to potenciál, to môžu byť prejavy vo forme úzkosti alebo depresie či obsedantno-kompulzívnej poruchy. Je pre ne náročné prispôsobovať sa svetu, ktorý myslí inak ako oni,“ vysvetľuje a pokračuje:

„Niekedy mávajú poruchy hrubej motoriky, to znamená, že sú nie veľmi zdatné napríklad v športoch, ale vedia napríklad maľovať detailné obrazy a jemná motorika funguje skvelo. Alebo to môže byť presne naopak, že nemajú dobrú jemnú motoriku, grafomotoriku, ale vynikajú v športe. Takisto mávajú autisti problémy s oromotorikou a teda zvyknú meškať v reči. Motorika je naozaj výrazným prvkom u týchto detí. Všímať si tiež môžeme očný kontakt dieťaťa, ktorý nemusí byť len absentujúci, ale môže sa stať, že dieťa naopak príliš pozerá do očí alebo dieťa nevie vyhodnotiť, v ktorej situácií sa očný kontakt hodí a v ktorej nie.“

Posudzuje sa aj zdieľanie pozornosti, ak ukazujeme na nejakú vec, dieťa sa neotočí a nepozrie. „Problémové sa u detí zdajú aj samoobslužné činnosti a takisto vyhľadávanie nových aktivít. Treba však vedieť rozlišovať, kedy určitú činnosť dieťa nevie vykonať a kedy nechce,“ ozrejmuje D. Fedorišinová a jedným dychom dodáva, že autistické dieťa potrebuje pocit bezpečia. „Sám od seba má často problém pustiť sa do nových vecí a aktivít. Je pre neho bezpečné ostávať v komfortnej zóne.“

Žijeme v konzervatívnej spoločnosti a každý chce byť čo najviac „normálny“. „Je treba si uvedomiť, že bez nejakej neurodiverzity by sme sa nikam nepohli. Keby sme boli všetci rovnakí a všetci by sme rovnako rozmýšľali a mali rovnaké záujmy, na svete by bola strašná nuda. Jednoducho rastieme tým, že sme odlišní. Tie rozdiely si treba vážiť a deti, ktoré inak rozmýšľajú a inak vnímajú, nás môžu niekam posunúť. Väčšinu vynálezov a objavov učili práve ľudia na autistickom spektre. Boli to napríklad Einstein, Newton, Musk, Tesla. Aj v umeleckej oblasti dosiahli obrovské veci. Za všetkých spomenieme A. Warhola, C. Love, K. Reeves a mnohí iní,“ zdôrazňuje a uvádza, že to boli práve ľudia z autistického spektra, ktorí prišli s niečím, čo dovtedy nikoho nenapadlo, ale vďaka svojej odlišnej mysli dokázali vidieť potenciál, ktorí iní nevideli.

auti2

Asperger raz povedal, že pokiaľ sa budú u detí záujmy podporovať, dieťa sa bude vyvíjať. „Naozaj to platí. Keď deti v ich záujmoch podporíme, môžu dosiahnuť veľké veci, leba sa dokážu dostať za hranicu toho, kam siaha neurotypické myslenie. Potenciál vždy je, no nevieme predpokladať, kde sú limity dieťaťa,“ povedala.

A práve OZ Autikon môže nasmerovať a podať pomocnú ruku pri poznávaní vlastného dieťaťa alebo seba samého. „Každý, kto ku nám príde, má možnosť dostať sa k informáciám a radám. Môže ísť konkrétne o jednotlivých špecialistov, ktorí sa zaoberajú autizmom, prípadne odporučíme po akej literatúre siahnuť, aké filmy pozrieť a mnohé iné, samozrejme so zreteľom na danú situáciu a stav človeka, dieťaťa či rodiny, pretože individuálny prístup je naozaj dôležitý,“ prezradila zakladateľka združenia s tým, že v ich priestoroch členovia nájdu aj senzomotorickú mini herňu, ktorá sa bude rozrastať, no už teraz je tam kopec zaujímavých vecí, ktoré deťom na spektre stimulujú zmysly.

Práve táto senzomotorická herňa môže byť veľmi stimulujúca a nápomocná, pretože autisti majú zmysly často rozhodené. „Najčastejšie si rodičia všimnú sluchovú hypersenzivitu, lebo pri nej si detičky zakrývajú ušká. Treba brať do úvahy aj ostatné zmysly, ako je uvedomenie si tela, ktoré autisti mávajú hyposenzitívne, čo sa prejavuje hlavne častým pobehovaním či poskakovaním detí, pomáha im to uvedomiť si svoje telo. Správnou stimuláciou zmyslov sa deťom dokáže pomôcť a skvalitniť ich život, lebo ak si dieťatko nevie uvedomiť pohyb svojich nôh a rúk, ako si môže uvedomiť pohyb jazyka v ústach a naučiť sa rozprávať?“

OZ Autikon do budúcna plánuje organizovať prednášky s odborníkmi a lekármi na tému autizmu. „Radi odporučíme a zapožičiame literatúru s autistickou tematikou, ktorá by mohla pomôcť zorientovať sa v problematike. Členstvo v našom občianskom združení prináša aj možnosť zúčastňovať sa na rôznych spoločných aktivitách. Členovia tiež majú prístup do facebookovej skupiny, kde sú zdieľané zaujímavé informácie o slávnych osobnostiach na spektre, rôzne životné príbehy, tipy na literatúru, štúdie, prednášky a tiež sú odprezentované rozhovory s ľuďmi na spektre, ktorí vedia priblížiť neurotypickým rodičom svet ich detí,“ pokračuje v rozprávaní D. Fedorišinová, ktorási myslí, že pre autistických dospelých aj pre tínedžerov je veľmi fajn prečítať si aké to majú tí ostatní na spektre.

„Keď sa človek cíti sám a stratený a iný, je to veľmi smutné. Ale ak sa nájdu ľudia, ktorí rozmýšľajú ako on, je to preňho vo veľkej miere úľava. Sú ľudia, ktorí boli diagnostikovaní až v dôchodkovom veku ako napríklad A. Hopkins. Svojim spôsobom je smutné, že človek nájde odpovede až tak neskoro. Združenie Autikon je tu preto, aby sa ľudia nebáli a aby existoval bezpečný priestor, kde sa môžu ľudia na spektre spoznať a zdieľať,“ hovorí zakladateľka združenia.

auti3

Momentálne má OZ Autikon osem členov vo vekovej kategórii od batoliat až po dospelých. A vízia zakladateľky D. Fedorišinovej do budúcna? „Naše združenie Autikon má určite zmysel. Mám krásne vízie o tom, čo by mohlo v našom centre byť. Jediné, čo potrebujeme je, aby sa ľudia osmelili a prišli a aby sa nebáli, u nás sa určite nestretnú s predsudkami,“ zdôraznila.

„Napriek tomu, že sa tvárime ako liberálnejšia spoločnosť, myslím si, že tých predsudkov je stále viac a viac. Chcem to zmeniť. Chcem, aby sa aj autisti cítili niekde bezpečne. Snažila som sa priestory nášho občianskeho združenia zariadiť tak, aby to bolo pre všetkých komfortné a aby sa tu všetci cítili dobre, čo sa podarilo a za to som vďačná,“ uzatvára rozprávanie o tejto často tabuizovanej téme sympatická zakladateľka OZ AUTIKON, ktorá svoju „inakosť“ povýšila na „prednosť“ a rozhodla sa podať pomocnú ruku všetkým, ktorí to budú potrebovať.

Netreba sa báť byť si bližšie a vytvoriť komunitu. OZ AUTIKON nájdete na facebooku. Bližšie informácie tiež získate na e-mailovej adrese oz.autikon@gmail.com alebo na tel. č.: 0904 094 232.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter