Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Novinky v zoznamoch dlžníkov

Minulý týždeň Finančné riaditeľstvo SR avizovalo informáciu, že bude
zverejňovať zoznam dlžníkov, ktorí dlhujú na daniach. Občanom a firmám
na úhradu menších dlhov ostávajú necelé dva týždne. Nové pravidlá
začali platiť v máji. Podľa novely zákona, ktorá je v platnosti od
1. mája 2016 bude finančná správa zoznam daňových dlžníkov
aktualizovať na mesačnej báze.

„Zverejnení budú tí, ktorých úhrnná výška daňových
nedoplatkov presiahla sumu 170 eur, a to podľa stavu k poslednému dňu
kalendárneho mesiaca,“
informovala hovorkyňa finančnej
správy, Patrícia Macíková. Aktualizované zoznamy budú zverejňované vždy
do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý
sa zoznam vyhotovuje. Prvý zoznam za mesiac máj 2016 bude zverejnený do
30. júna 2016. Podľa doterajšieho zákona sa zverejňoval zoznam daňových
dlžníkov raz ročne podľa stavu k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho
roka. Na tento zoznam sa dostali daňovníci, ktorých úhrnná výška
daňových nedoplatkov presiahla u fyzických osôb 17 000 eur a
u právnických osôb 170 000 eur a nezaniklo právo na ich vymáhanie.
Súčasne platný zoznam je uverejnený na https://www.financnasprava.sk/…ych-dlznikov.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter