Novela zákona o zamestnanosti prináša viacero pozitívnych zmien

1. mája vstúpi do platnosti novela zákona o službách
zamestnanosti.

Vďaka nej sa rozšíri rozsah služieb pre dlhodobo nezamestnaných. Nové
opatrenia podporia znevýhodnené skupiny občanov na trhu práce, vrátane
zdravotne postihnutých. „Oproti súčasne platnému zákonu
obsahuje novela viacero zásadných zmien. Ak by som to mal s nadľahčením
povedať, schválená novela je ešte o čosi hrubšia ako pôvodný zákon.
Cieľové skupiny, to znamená uchádzačov o zamestnanie, zamestnancov
i zamestnávateľov budeme o zmenách v zákone informovať v nasledujúcich
vydaniach týždenníka Spektrum,“
priblížil riaditeľ
stropkovského Úradu práce Ivan Kleban. Vďaka novele bolo vytvorených
ďalších 16 nástrojov aktívnej politiky trhu práce, teda nástrojov
zameraných na zlepšenie prístupu nezamestnaných k trhu práce a pracovným
miestam a na efektívne fungovanie trhu práce. „Z mnohých zmien
spomeniem príklad, kedy zamestnávateľ prechádza na iný výrobný program a
aby jeho pôvodní zamestnanci neprišli o prácu, vzdelávanie a rôzne
školenia spojené s prechodom na nový výrobný program zabezpečujeme na
vlastné náklady my. Podľa môjho názoru bude od 1. mája platná novela
jednoznačne prínosom tak pre zamestnancov, uchádzačov o zamestnanie
i zamestnávateľov. Zvlášť v regiónoch ako je náš, kde nie sú
ekonomicky silní investori a zároveň je tu relatívne vysoká
nezamestnanosť,“
uzavrel I. Kleban.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter