Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Nové stroje a zariadenia za viac ako jeden milión Eur pre m. p. Služba

Po ukončení posledného slávnostného zasadnutia MsZ v Stropkove sa
konalo spoločné stretnutie vedenia mesta Stropkov, riaditeľa mestského
podniku Služba M. Šandrika, ako aj poslancov MsZ, na ktorom Služba, m.p.
odprezentovala novú techniku.

Všetky stroje a zariadenia sa podarilo získať z projektu
spolufinancovaného Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Samotný projekt
„Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Stropkov“
pozostáva z dvoch časti, t.j. stavebná a technologická časť. Stavebná
časť zahŕňa výstavbu kompostárne pre mesto Stropkov v katastri obce
Chotča a technologická časť pozostáva z dodávky desiatich kusov strojov a
zariadení. Celková hodnota projektu je vyše 1 milión Eur s DPH.
„Od môjho nástupu do pozície riaditeľa podniku v roku
2015 som hneď začal práce na podaní žiadosti o NFP na Ministerstvo ŽP.
V decembri 2016 bola naša žiadosť úspešná a uzatvorili sme zmluvu
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške
857 092,90 Eur bez DPH. Celý projekt s DPH spolu s päťpercentnou
spoluúčasťou predstavuje sumu 1 082 643,66 Eur. Celú podstatu tohto
projektu, a to stavebnú i technologickú časť, sa nám podarilo naplniť
v roku 2018,“
priblížil M. Šandrik a dodal, že stavebná
časť sa realizovala 6 mesiacov a technologická časť bola ukončená len
nedávno dodávkou posledného stroja. „Som presvedčený, že to
je zmysluplný projekt, za ktorým sa oplatilo čakať, lebo všetci vieme
v akom stave bola technika m. p. Služba pred mojim nástupom do funkcie
riaditeľa. Treba poďakovať mestu Stropkov, že m. p. Služba v každej
oblasti vyšlo v ústrety a piatimi percentami podporilo takúto skvelú vec,
ktorá bude prospešná pre celé mesto. Som veľmi rád a som šťastný, že
sa nám to podarilo. Projekt bude mať silný dopad na funkčnosť mesta, lebo
to čo sa z mesta vyzbiera vo forme biologicky rozložiteľného odpadu, to
budú môcť občania dostať bezplatne späť vo forme
kompostu,“
povedal.
Vlajkovou loďou celého projektu je zberové vozidlo s rotačným lisovaním
Mercedes – Benz Arocs s nadstavbou FAUN Rotopress. Ďalším je ramenový
nosič kontajnerov MAN TGM, ktorý je špeciálnym účelovým nákladným
automobilom na zber a odvoz biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.
„Teraz už máme stroj, ktorý nás v teréne nemôže sklamať.
Elitu uzatvára Zetor Proxima Power Agro 120, ktorému sa veľmi tešíme.
Podotýkam, že všetky stroje sú s pohonom 4×4, ktorý umožňuje ich prácu
aj obtiažnom teréne,“
doplnil M. Šandrik.
Ďalej sme mohli vidieť teleskopický manipulátor – nakladač Manitou MLT,
ktorý je optimálnym strojom pre prevádzku s vysokými nárokmi na
manipuláciu a ktorý má dosah až 7 metrov. „Využíva sa pri
manipulácií s BRO. SEKO Samurai s vlastnou hydraulickou rukou je
v súčasnosti najmodernejším mobilným zariadením na trhu, ktoré slúži
na výrobu kvalitného kompostu. Takto vyrobený kompost v nastavenom pomere
zreje po dobu šiestich týždňov, počas ktorých sa kompost prevzdušňuje
ďalším zariadením – prekopávačom, aby sa dosiahla čo najvyššia
kvalita kompostu,“
spresnil riaditeľ. K dispozícii je tiež
štiepkovač do priemeru 220 mm, doteraz m. p. Služba disponoval iba
štiepkovačom do priemeru 90 mm, čo bude veľmi nápomocné hlavne pri
orezávaní konárov stromov a drevín s väčším priemerom. Netreba
zabudnúť ani na traktorový príves, či moderný hydraulický sklápač,
ktorý nahradil starý „plošiňák“.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter