Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Nové cesty, parkoviská i malý obchvat

Na rekonštrukcie a budovanie miestnych komunikácií a verejných
priestranstiev v tomto roku mesto vyčlenilo 260 tis. eur, ďalších
167 tis. eur tvorí transfer na komunikácie pre mestský podnik Služba.
V Stropkove sa plánuje začať s budovaním tzv. malého obchvatu, ktorý by
mal vzniknúť prepojením ulíc vo východnej časti mesta.

„Začíname prepojením Nového riadka a Ul. akad. Pavlova,
vďaka čomu presmerujeme časť vozidiel prechádzajúcich centrom.
V ďalších etapách tento projekt rozšírime aj o ďalšie jestvujúce
i novovybudované úseky,“
uviedol primátor O. Brendza.
Projekčne sa začína pripravovať II. etapa rekonštrukcie pešej zóny na
Hrnčiarskej. V širšom centre vznikne takmer 30 nových parkovacích miest.
Mesto sa tiež začína zaoberať rozšírením verejného osvetlenia od
Mlynskej ulice do mestskej časti Bokša.
V minulom roku bol okres Stropkov zaradený medzi najmenej rozvinuté okresy a
preto v rámci podpory, ktorú takéto regióny môžu získať od štátu, sa
aj mesto Stropkov bude uchádzať o prostriedky určené na niektoré
rozvojové projekty. Aktuálne je v príprave akčný plán pre celý okres.
V rámci jeho koncepcie sa tam samospráva bude snažiť zahrnúť aktivity pre
mesto zamerané na rozvoj infraštruktúry, cestovného ruchu i podnikania, ale
napríklad aj riešenie dopravy v Stropkove.
Stropkovčania v novom roku 2019 očakávajú tiež dokončenie dvoch
developerských projektov – átria Pod Kamenicou (súboru piatich
polyfunkčných domov) a polyfunkčného objektu s bytmi a obchodnými
prevádzkami na Hviezdoslavovej, ktoré vzniknú po prestavbe bývalého
internátu SOUP.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter