Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Nové autobusové zastávky pred dokončením

V uplynulom období
vybudovali v obci Breznica autobusové zastávky. Tie predošlé odslúžili
pekných pár rokov, istotne si pamätajú mnoho. Nepekné autobusové zastávky
sa podarilo vymeniť za krásne dreveničky.

„Hľadal som a konzultoval jej výstavbu s niekoľkými
firmami“,
priblížil Slavomír Brendza, starosta obce Breznica.
Pri navrhovaní tohto projektu boli pôvodne navrhované plastové autobusové
zastávky so sklenenými výplňami, ktoré by podľa starostu pôsobili rušivo
a nezapadali do charakteru obce.
Hlavnou inšpiráciou pri výbere materiálu bol plot okolo kostola, ktorý
krásne vyniká aj z vtáčej perspektívy.
Práce odviedli z časti svojpomocne a z časti lokálna firma. Dve štýlové
drevené zastávky s kamenným obkladom sa postavili z vlastných finančných
zdrojov obce. Ešte je potrebné dokončiť lavicu na sedenie a dlažbu.
Lokálny rezbár pripravuje tabule s erbom a názvom obce.
Myšlienka pána starostu je vybudovať tzv. námestie a v prípade záujmu by
bol ochotný poskytnúť priestory vedľa autobusovej zastávky pre podnikania
chtivých občanov. Vzniknúť by tak mohol novinový stánok, prípadne malá
tržnica. Zaujímavým návrhom a nápadom je otvorený. Pokračovať sa tiež
bude aj s výstavbou chodníkov.
Predošlé autobusové zastávky nebudú likvidované, ale budú recyklované a
umiestnené tam, kde autobusové zastávky chýbajú. Ráta sa aj
s vybudovaním odstavného pruhu pre autobusy v tomto úseku.
Ďalším krokom bude zavedenie kamerového systému v obci, aby sa zvýšila
bezpečnosť a ochrana občanov, tiež aby sa chránili autobusové zastávky
pred vandalizmom a poškodením.
Kompletné ukončenie prác a odovzdanie zastávok do užívania záleží od
počasia a tiež od spolupráce Slovenskej správy ciest, pretože je ešte
potrebné vyasfaltovanie odstavného pruhu.
Tajným snom starostu obce je prepojiť obec Breznicu so Stropkovom, zatiaľ
v tom ale bráni chránené územie.
V pláne je tiež rekonštrukcia cestnej komunikácie, pretože je, podľa
vyjadrenia pána starostu, v dezolátnom stave.
V obci tiež funguje fitnes klub a sauna, ktoré sú športovcom k dispozícii
a v budúcnosti prejdú plánovanou rekonštrukciou.
Cieľom S. Brendzu je skrá­šlenie a oživenie verejných priestranstiev,
poskytnúť obyvateľom možnosti pre stretávanie, oddychové aktivity a
súčasne prinavrátiť Breznici prestíž v podobe reprezentačného
centra obce.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter