Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Nová šanca na kvalitné vzdelanie

Akreditačná komisia
schválila inžiniersky program pre vysokú školu ISM Slovakia

„Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia
v Prešove má schválený nový inžiniersky študijný program zameraný na
ekonomiku a manažment. „Študijný program ekonomika a manažment
v obchodnom podnikaní nám v uplynulých dňoch schválila akreditačná
komisia, teraz už len čakáme na podpis ministerky školstva,“

neskrýva radosť kancelár školy, Jozef Polačko.

Študenti budú môcť už od septembra priamo v Prešove absolvovať
plnohodnotné inžinierske vysokoškolské vzdelanie zamerané na ekonomiku a
manažment. Odbor sa bude vyučovať prioritne v slovenčine, škola však
ponúkne aj kombinácie s angličtinou, nemčinou a ruštinou. Denné
inžinierske štúdium bude trvať dva roky, externé o pol roka dlhšie.
„V odbore medzinárodného podnikania sme doteraz mali len
bakalársky stupeň štúdia, študenti potom odchádzali študovať na iné
školy,“
približuje J. Polačko. Keďže dominantným sektorom
v Prešovskom kraji je obchod a služby, potenciál uplatnenia absolventov je
vysoký. Na inžinierske štúdium sa škola dlhodobo pripravovala a
akreditáciu sa snažila získať niekoľko rokov. „V roku
2005 sme začínali s bakalárskym programom medzinárodné podnikanie
v obchode a službách. Po štyroch rokoch sme začali pociťovať potrebu
ponúknuť študentom pokračovanie na druhom stupni vysokoškolského
vzdelania. Trvalo to celých osem rokov, kým sme akreditáciu získali. Dostali
sme dokonca hodnotenie, ktoré nás oprávňuje aj na doktorandské
štúdium,“
vracia sa do minulosti kancelár prvej súkromnej
vysokej školy na východe.
Dnes je prešovská škola ISM Slovakia odborne a personálne pripravená na
kvalitné zvládnutie programu. „Inak by sme ani nezískali
akreditáciu,“ zdôrazňuje J. Polačko a pokračuje: „Staviame na tom, že
pripravujeme študentov pre prax – asi polovica vyučujúcich sú
profesionáli, ktorí majú s podnikaním osobné skúsenosti, vyskúšali si
reálnu prax a získali aj príslušné vedecké vzdelanie.“

Nový program v Prešove zabezpečí klasické vysokoškolské ekonomické
vzdelanie so špecializovaným zameraním na obchod a služby.
„V rámci tohto programu sme sa posunuli aj smerom ku
kreatívnemu priemyslu, ktorý bude súčasťou štúdia. Tento trend je
výsostne aktuálny v celej Európskej únii. U nás sa mu venuje prorektorka
školy Eva Hvizdová,“
vysvetľuje rektor Marek Storoška.
Škola okrem inžinierskeho štúdia ponúka aj bakalárske a magisterské
študijné programy. Bakalárske programy sú tri – Medzinárodné podnikanie
v obchode a službách, Sociálne služby a poradenstvo a Hospodárska a
podnikateľská etika. Na škole možno študovať tiež dva magisterské
programy – Sociálne služby a poradenstvo a Etika vzťahov s verejnosťou a
obchodný protokol. „Všetky programy zabezpečujeme v dennom
i externom štúdiu. Každý si môže vybrať to, čo mu najviac vyhovuje.
Venujeme sa tiež postgraduálnemu štúdiu. Manažéri môžu u nás
absolvovať prestížne manažérske štúdium Master of Business Administration
(MBA), alebo postgraduálne právnické štúdium Master of Laws (LL. M.). Sú
to atraktívne programy akreditované v Londýne, ktoré prepájajú teóriu
s praxou a absolventom prinášajú nové kariérne možnosti,“

približuje ďalšie varianty štúdia J. Polačko.
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove pôsobí od
roku 2005 ako prvá súkromná vysoká škola na východe Slovenska
s nemeckým know-how. Doteraz jej brány opustilo približne 2 600
absolventov.
Veronika Fitzeková

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter