Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Nová niekoľko metrov vysoká atrakcia na krytej plavárni ZŠ Konštantínovej

Tobogan určite
priláka malých aj veľkých

Riaditeľ ZŠ Konštantínova Róbert Jankanič srdečne privítal uplynulý
utorok 25. septembra na pôde školy predstaviteľov vedenia mesta Stropkov,
aby slávnostne odovzdali do užívania tobogan, ktorý je novinkou tohtoročnej
sezóny na krytej plavárni.

„Moja najväčšia vďaka patrí P. Staškovi, bez ktorého by
tu tento tobogan teraz nestál. V druhom rade ďakujem zamestnancom krytej
plavárne, tiež mestu Stropkov ako zriaďovateľovi našej školy, primátorovi
O. Brendzovi, viceprimátorovi, vedúcemu odboru školstva, ako aj riaditeľovi
m. p. Služba,“
povedal v úvode riaditeľ školy R. Jankanič
a dodal, že ak by sa v minulom, či tomto roku nepodnikli určité konkrétne
kroky, bola by tu teraz asi len prázdna jama. „Bazén je
funkčný, všetko je funkčné. Sú ešte menšie technické problémy,
s ktorými sa ale dokážeme vysporiadať, takže ešte raz ďakujem mestu
Stropkov za to, že prispelo na tento tobogan, na opravy – momentálne sa
dokončuje strecha,“
uviedol a poďakoval tiež sponzorom,
ktorých nebolo málo a ktorí vo veľkej miere pomohli.
„Stojíme pred otvorením už štvrtej spoločnej plaveckej
sezóny. Mám z toho radosť, pretože každý rok je tu niečo nové, je tu
nová atrakcia. Snažíme sa reflektovať na návrhy, či podnety od verejnosti.
S tímom plavárne som v dennodennom kontakte. Myslím si, že sa nám
podarilo pekné spoločné dielo. Bolo by však chybou uspokojiť sa len
s tým, že máme tobogan. Sú nám známe ďalšie predstavy. Vážim si vašu
prácu, rovnako tak aj spoluprácu a pomoc všetkých partnerov, ktorí
priložili ruku k dielu,“
povedal primátor O. Brendza.
V roku 2019 sa predpokladá, že aj vonkajší bazén bude pod správou mesta
Stropkov. Primátor preto vyjadril nádej na zúročenie skúseností s chodom
krytej plavárne aj pri správe vonkajšieho bazéna – kúpaliska.
Najväčšou odmenou nech nám je vysoká návštevnosť a spokojný
klient,“
dodal v závere.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter