Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Nová aplikácia na portáli finančnej správy

<p>Finančná správa pripravila na svojom portáli novú službu pre širokú
verejnosť. V sekcii občania je na webe dostupná aplikácia Overenie
kontrolných známok. Poslúži na rýchlu kontrolu kontrolných známok,
ktorými sú označené spotrebiteľské balenia liehu alebo tabakových
výrobkov. Pomocou novej aplikácie si bude môcť verejnosť jednoducho a
dostupne overiť správnosť označenia spotrebiteľského balenia liehu alebo
tabakových výrobkov, ktorými sú cigarety, cigary, cigarky alebo tabak,
kontrolnými známkami. Jednoduchým zadaním identifikačného čísla
kontrolnej známky, (12 miestny alfanumerický reťazec umiestnený na
kontrolnej známke) poskytne aplikácia informácie o spotrebiteľskom balení
liehu alebo tabakového výrobku, ktorý sa nachádza v daňovom voľnom obehu
a je na ňom nalepená overovaná kontrolná známka. Rozsah informácii
o spotrebiteľskom balení liehu alebo tabakového výrobku oznamujú
odberatelia kontrolných známok finančnej správe. Tá následne tieto údaje
zverejňuje v novej aplikácii. Rozsah zverejniteľných údajov je stanovený
príslušnou legislatívou a je pre jednotlivé predmety spotrebných daní
rozdielny. V prípade, ak sa zverejnené informácie o spotrebiteľskom
balení liehu alebo tabakového výrobku vo vzťahu k overovanej kontrolnej
známke nezhodujú so skutočnosťou alebo sa overované identifikačné číslo
kontrolnej známky nenachádza v aplikácii, môžu občania informáciu
o uvedenej skutočnosti zaslať priamo prostredníctvom aplikácie finančnej
správe. V takom prípade môže ísť totiž o porušenie právnych predpisov
súvisiacich s označovaním spotrebiteľského balenia liehu alebo tabakových
výrobkov.<br>
Aplikáciu nájdete na:<br>
<a
href=“https://www.financnasprava.sk/sk/obcania/dane/spotrebne-dane/overenie-kontrolnych-znamok“>https://www.financnasprava.sk/…lnych-znamok</a><br
/>
<strong>Mgr. Patrícia Macíková, hovorkyňa finančnej správy</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter