Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Nominovať najlepších v cestovnom ruchu Prešovského kraja 2017 môžete do konca mesiaca

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska vyhlásila
štvrtý ročník ocenenia Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja.
Verejnosť môže do konca novembra 2017 nominovať osobnosti, organizácie,
produkty, zariadenia a zamestnancov, ktorí prispievajú k rozvoju turizmu
v kraji.

Hlavnou úlohou ocenení Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja je
oceniť a motivovať ľudí, ktorí pracujú v cestovnom ruchu,
pomáhajú pri jeho rozvoji
a môžu byť vďaka
svojim kvalitám vzorom pre ostatných. Organizátorom ocenenia
je KOCR Severovýchod Slovenska.„Opäť oslovujeme verejnosť, aby
nám formou nominácie predstavila inšpiratívne produkty, kvalitné zariadenia
a ľudí, ktorí prispievajú k rozvoju turizmu v Prešovskom kraji. Chceme
oceniť tých, ktorí sú prínosom v tejto oblasti, sú symbolom kvality a
môžu byť príkladom či inšpiráciou pre kolegov, mladých nasledovníkov,
odbornú i laickú verejnosť,“
uviedol riaditeľ KOCR
Severovýchod Slovenska Martin Janoško.
O tých najlepších rozhodne odborná porota aj verejnosť.
Nominácie je možné navrhnúť v štyroch hlavných kategóriách –
Osobnosť CR, NAJ produkt, NAJ zariadenie a NAJ zamestnanec
CR.
Kategória Osobnosť cestovného ruchu je rozdelená na
podkategórie – celoživotný prínos v CR, vzdelávanie v CR, podnikanie
v CR a rozvoj CR v samospráve. Tiež je možné nominovať produkty,
ktoré v roku 2017 prispeli k rozvoju cestovného ruchu a k zvýšeniu
návštevnosti kraja
(podujatia, atrakcie, festivaly a podobne).
V kategórii zariadenia môže verejnosť nominovať kultúrne,
zábavno-relaxačné zariadenia, informačné, ubytovacie a reštauračné
zariadenia.
Kategória zamestnanci je otvorená
šikovným zamestnancom v oblasti turizmu, ako sú kuchári, barmani,
someliéri, čašníci, ale aj sprievodcovia a informátori v kultúrnych a
informačných zariadeniach.
Z nominácií vyberie víťazné osobnosti a produkty odborná porota.
Najlepšie zariadenia, zamestnancov a jeden najobľúbenejší produkt vyberie
verejnosť v online hlasovaní od 14. decembra 2017 do 14. januára
2018. Nominácie je možné zasielať do 30. novembra 2017 poštou alebo
mailom.
Všetky potrebné informácie, kontaktný formulár a podmienky
nominovania nájde verejnosť na stránke www.severovychod.sk. Navrhovateľ
nominácie ostáva anonymný.
„Už samotná nominácia je pre zariadenia, produkty
i zamestnancov určitou satisfakciou, zviditeľnením. O anketu a ocenenie je
veľký záujem zo strany odbornej i laickej verejnosti,“

doplnil Janoško. Víťazi si ocenenia prevezmú už tradične na najväčšej
slovenskej výstave cestovného ruchu ITF Slovakiatour v januári
2018 v Bratislave.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter