Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Nominácie na udelenie Ceny PSK môže podať aj verejnosť

Významné osobnosti či kolektívy regiónu môžu za svoje mimoriadne
zásluhy získať Cenu Prešovského samosprávneho kraja. Návrhy na nominácie
môže podať aj verejnosť, a to do 30. septembra.

V nominácii je potrebné uviesť meno navrhovaného laureáta a krátke
zdôvodnenie, prečo by mal cenu získať.
Laureátov Ceny PSK schvaľuje krajské zastupiteľstvo na základe odporučenia
komisie pre udeľovanie verejných ocenení PSK. Cena sa udeľuje za dlhoročný
mimoriadny prínos pre rozvoj kraja a významné zásluhy vo všetkých
oblastiach spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života. Samotná cena
predstavuje umelecké dielo – gotickú bránu s doširoka otvorenými
dverami, ktoré sú symbolom prijímania nových podnetov.
Od roku 2004 ocenil kraj napríklad aj prvého prezidenta Slovenskej republiky
Michala Kováča, horolezca Petra Šperku, in memoriam, Prešovskú univerzitu,
kardinála Jozefa Tomka, folklórny súbor Šarišan, lyžiara Adama Žampu,
Ľubovniansku nemocnicu, olympionikov Ladislava a Petra Škantárovcov či
Gréckokatolícku charitu v Prešove.
Osobnosti a inštitúcie, ktoré prispeli k oživeniu ekonomiky, propagácii
regiónu, dosiahli mimoriadne úspechy alebo pomohli pri záchrane ľudského
života či materiálnych hodnôt, navrhuje a oceňuje aj župan.
Vlani si Cenu predsedu PSK, voľne tvarovaný objekt pripomínajúci ľudské
srdce, obomknuté po stranách krídlami, odniesol automobilový pretekár Igor
Drotár, historička a autorka mnohých odborných prác i beletrie Nora
Baráthová a folklorista Štefan Štec.
Ocenenie symbolizuje citovú spoluúčasť na každom tvorivom počine, ako
neodmysliteľnú súčasť rozvoja ľudskej civilizácie. Autorkou oboch diel je
akademická sochárka Eva Fišerová.
PSK udelí v tomto roku ocenenia už po 15. krát. Slávnostný galaprogram sa
uskutoční tradične v decembri na veľkej scéne Divadla Jonáša
Záborského.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter