Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Noc múzeí a galérií 2019 v Kaštieli Stropkov

V sobotu 18. mája
2019 sa v Kaštieli Stropkov uskutočnilo veľmi zaujímavé podujatie
s názvom Noc múzeí a galérií 2019. Podujatie bolo určené pre širokú
verejnosť a tak návštevníci mohli stráviť veselé sobotňajšie popoludnie
v priestoroch nášho múzea – Kaštieľa Stropkov.

V areáli vyzdobeného kaštieľa boli nainštalované zaujímavé predmety
ako napr. delo, súčasti rytierskej zbroje ako štíty, zbrane…
Návštevníci mohli využiť aj ponuku stánku včelára p. Foťka so sladkými
dobrotami a tiež tu bola možnosť zakúpiť knihy p. Majerníka –
Stropkovčanom známeho autora knihy Zrada rytiera Andreasa.
Súčasťou programu bolo vystúpenie členov o. z. Sparta: škola šermu
s neúnavným rytierom Ivanom, lukostreľba, maľovanie na tvár, predstavenie
tajomných bytostí v podzemí kaštieľa so súčasťou mučiarne. Neraz sa
stalo, že z podzemia, kde sa nachádzali tajomné bytosti, vychádzali
výkriky vystrašených a nielen malých návštevníkov. Poučné bolo aj
predstavenie remesiel – kováčstva a zvonárstva p. Jakubom Vorobeľom.
Ďalej prebiehala prezentácia uniforiem vojakov I. sv. vojny v podaní členov
Vojenského historického klubu Dukla Prešov. Návštevníkov potešil aj
svieži koncert.
Veľmi zaujímavým vystúpením bolo predstavenie sokoliara p. Róberta
Gostiča s dravcom. Niektoré deti sa odvážili na vlastnej ruke podržať
živého jastraba – mali ste vidieť tú žiaru v ich očiach!
Návštevníkov potešila aj milá rozprávka O psíčkovi a mačičke
v podaní žiakov ZUŠ F. Veselého v Stropkove, ďalej kreslenie, kreatívne
dielničky, komentované prehliadky a samozrejme súťaže.
Šikovná moderátorka p. Majka Klebanová sprevádzala a navigovala
návštevníkov, aby si mohli naplno vychutnať všetky pripravené atrakcie.
Pripravené súťaže súviseli s predmetmi v expozíciách múzea a ich
záverom bolo slávnostné vyhodnotenie, pri ktorom boli všetci účastníci
súťaží ocenení.
Veľká vďaka patrí spoluorganizátorom: Mestu Stropkov, Prešovskému
samosprávnemu kraju, Krajskému múzeum v Prešove – pobočka Kaštieľ
Stropkov, o. z. Sparta a Matici Slovenskej. Zároveň srdečne ďakujeme
sponzorom: p. M. Maťašovej – Pekáreň Šandal a p. R. Kmiťovi.
Cieľom podujatia bolo spropagovať múzeum – kaštieľ ako súčasť mesta
Stropkov, kde sú vždy vítaní všetci návštevníci. Veríme, že potešíme
širokú verejnosť aj ďalšími pripravovanými výstavami a podujatiami.
Informácie o múzeu môžete získať na stránke múzea: www.tripolitana.sk a FB.
Mgr. Jana Slivková, Krajské múzeum v Prešove – Kaštieľ
Stropkov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter