Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

NO-TAK siahol po Iwone, princeznej burgundskej

<p>Nech už sa Divadlo mladých NO-TAK rozhodlo pre akúkoľvek hru, vždy
zaujalo. Vo svojej 27. divadelnej sezóne, v ktorej uvedie už
31. slávnostnú premiéru, sa predstaví opäť s niečím výnimočným.
Iwona, princezná burgundská od Witolda Gombrowicza je jeden
z najvýznamnejších titulov poľskej i svetovej literatúry
20. storočia.</p>

<p>Autor v ňom na pôdoryse rozprávkového príbehu ilustruje stretnutie
dvoch úplne odlišných hodnotových a ideových svetov. Pokiaľ je toto
stretnutie vnútorne prázdne, bez lásky, zákonite sa končí tragicky.
Dramatik vytvára v príbehu Iwony sugestívne podobenstvo nášho sveta, kde
sa cynizmus mocných zrkadlí v bezmocnosti slabých. <strong><em>„Táto hra
predstavuje istým spôsobom výzvu pre všetkých členov súboru. Nemienime
pokračovať v produkovaní jednoduchých bulvárnych komédií, ktoré si
kladú jediný cieľ – pobaviť diváka. Stvárnenie jednotlivých postáv si
bude vyžadovať enormné úsilie od každého herca,“</em></strong> uvažoval
režisér NO-TAKu Milo Cimbala. S naštudovaním hry začali niekedy
v novembri, v súčasnosti majú za sebou prvé čítacie skúšky. Keďže
mestské kultúrne stredisko je momentálne v rekonštrukcii, hercov čakajú
improvizované pohybové skúšky v náhradných priestoroch. M. Cimbala
zdôraznil, že z režijného hľadiska je vždy dôležité vysvetliť hercom
interpretačný zámer a nájsť odpovede na otázky – komu, čo a prečo.
<strong><em>„Zložitý proces nastáva, keď sa hľadajú odpovede na
otázku – ako? Potom musia herci zapojiť svoju predstavivosť a snažiť sa
prijať režisérovu predstavu o konečnej podobe hry. Nakoniec sa musia
snažiť popracovať na svojej úlohe, vytvoriť postavu, uveriť v ňu,
nájsť motívy jej konania a vtlačiť jej ducha tak, aby žila svojím
vnútorným i vonkajším životom na javisku,“</em></strong> opísal
režisér tvorivý proces. NO-TAK má v súčasnosti 12 hercov a v prevažnej
väčšine ho tvoria bývalí žiaci Literárno-dramatického odboru Základnej
umeleckej školy F. Veselého, ktorí majú snahu pokračovať v divadelnej
činnosti. Podľa vyjadrenia M. Cimbalu zatiaľ ešte nemajú stanovený presný
dátum premiéry, pretože všetko záleží od postupu prác na rekonštrukcii
mestského kultúrneho strediska. <strong><em>„Predbežne by sme mohli
uvažovať o prvej polovici mája,“</em></strong> predpokladá.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter