Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Niektorí Brezničania sa môžu tešiť na vianočný príspevok

<p>O vyplácaní vianočných príspevkov Sociálnou poisťovňou sa
v poslednom čase už čo to popísalo. Príspevok dostane poberateľ
starobného, predčasného starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého,
sirotského a sociálneho dôchodku, ktorý má bydlisko na Slovensku a jeho
penzia, prípadne súhrn penzií v decembri 2015 nepresiahne 514,80 eur.
V prípade, že príjem dôchodcu je vyšší, vianočný príspevok mu
nepatrí. <strong><em>„Penzistom, ktorých mesačný dôchodok sa pohybuje od
198,20 do 514,80 eura, bude patriť podľa vyplácaného dôchodku suma
v rozpätí od 87,25 do 30,26 eura,“</em></strong> informovala Ľudmila
Grauzelová z metodiky dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovne.<br>
Starosta obce Breznica Slavomír Brendza má o vianočných príspevkoch inú
predstavu a ako nám sám povedal, nikoho nechce trestať svojou úspešnosťou
či výškou dôchodku. <strong><em>„U nás je to iný príspevok ako dáva
štát. My nechceme trestať nikoho, kto mal v minulosti vyšší príjem,
platil vyššie odvody do štátneho rozpočtu a dnes poberá vyšší
dôchodok.“</em></strong> Spolu s poslancami obecného zastupiteľstva
schválil jednorazový vianočný príspevok a sľuby z predvolebného programu
preniesol aj do praxe. <strong><em>„Aj obec Breznica sa tento rok rozhodla
uctiť si seniorov. Vianočný príspevok vo výške 10 eur dostane každý
náš občan, ktorý je prihlásený na trvalý pobyt. Týka sa to všetkých
občanov Breznice, ktorí majú nad 70 rokov,“</em></strong> dodal starosta.
<strong><em>„Náš príspevok nie je vyrovnávaním sociálnych balíčkov,
ale našou vďakou a úctou k starším. V budúcnosti chceme tento príspevok
určite navýšiť a znížiť vekovú hranicu.“</em></strong> Od 7. decembra
pracovníčky Obecného úradu v Breznici postupne začnú príspevky
roznášať po domoch. Okrem iného do každej domácnosti bude doručený
kalendár, v ktorom nájdu kontakt jednak na starostu a obecný úrad.
Brezničania si kalendár aj tento rok budú môcť vybrať podľa seba
z niekoľkých alternatív.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter