Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Niektoré hydranty v meste sú nepoužiteľné

obrazekPoslanca Jozefa Kmiťa
(SDKÚ) na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva zaujímalo, kto má
na starosti údržbu hydrantov v meste. Poukázal na to, že niektoré z nich
sú v zlom stave a v prípade núdze sú nepoužiteľné.

„Vodné výpusty sú na niektorých z nich pod zemou a preto
by ich v prípade potreby nebolo možné použiť,“
povedal.
Ako prípad uviedol hydranty na ulici Krátkej (na foto). Vedúci odboru
výstavby MsÚ poslanca informoval, že správa hydrantov je v kompetencii
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Riaditeľ svidníckeho
závodu VVS a.s. Ing. Michal Kačmár pre Spektrum povedal, že tieto zariadenia
tvoria súčasť verejného vodovodu a v Stropkove sa nachádza 114 hydrantov.
„V minulosti, asi pred 20 rokmi, došlo pri výstavbe sídliska
na Krátkej ulici k navýšeniu terénu, čo spôsobilo nežiadúci stav pri
výškovom osadení hydrantov na vybudovanej vodovodnej sieti. VVS, a.s.,
každý rok realizuje výmenu a opravy hydrantov v súlade s plánom opráv a
údržby na príslušný rok v rámci svojich finančných možností. Výmena
hydrantu vrátane uzáveru sa pohybuje v rozmedzí 660 – 830 €. Značné
problémy spôsobuje zaasfaltovanie hydrantov ako aj uzáverov pri oprave
komunikácií,“
uviedol M. Kačmár. Dodal, že tieto zariadenia
slúžia na odvzdušnenie a odkalenie potrubia a prevádzkový odber vody.
Takisto sú potrebné na protipožiarne účely.

obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter