Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Niekoľko krátkych pripomienok

Zaujal ma rozsiahly článok v Stropkovskom Spektre, č. 10/2017 o prvej
písomnej zmienke o Stropkove a jej terajšej aktualizácii. Mám ale niekoľko
nasledujúcich pripomienok.
Prekvapilo ma, že Mestský úrad v Stropkove nedatoval zdroje k článku, ba
ani vlastnú knižnú monografiu Jána Beňka a kolektívu Stropkov.
Nesúhlasím, že pomenovanie Stropkov má korene v poľskom mene Stropek.
Stropkov je určite starší, ba až predveľkomoravský. Súhlasím, že kus
pravdy je v článku o starom hrade. Kľúč k tomu treba hľadať v Bokši,
o čom už bola reč aj v Stropkovskom Spektre.
A. Kaputa

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter