Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Neziskovky dostali viac ako 31 miliónov eur

Tisícky neziskoviek majú už na svojich účtoch viac ako
31 miliónov eur. Sú to peniaze, ktoré sa im rozhodli poukázať občania a
podnikatelia v daňových priznaniach podaných do
konca marca.

Právnické a fyzické osoby (PO a FO) v daňových priznaniach uviedli, že
chcú občianskym združeniam, neziskovým organizáciám, nadáciám a iným
subjektom venovať 31 248 162,10 eur zo svojich daní. Suma
sa ešte bude počas roka zvyšovať. Finančná správa poukázala peniaze od
478 589 občanom resp. firiem. Je to viac ako minulý rok o tomto čase –
ku koncu júna 2016 dostali neziskovky 30 967 612 eur.
Finančná správa spracováva odložené daňové priznania, ktoré podali
občania a firmy do konca júna 2017 a z týchto budeme poukazovať ďalšie
peniaze pre neziskové organizácie priebežne. Kompletné vyhodnotenie sme
povinní zverejniť do konca januára 2018. Počas januára budúceho roka
zároveň zašleme neziskovým organizáciám, ktoré dostali peniaze od
daňovníkov, oznam o darcoch. Ide o pravidlo, ktoré je novinkou minulého
roka, ktorá po súhlase od daňovníka umožňuje finančnej správe zverejniť
základné údaje bez výšky darovanej sumy.
V oznámení budú nasledujúce informácie: meno a priezvisko (FO), resp.
obchodné meno alebo názov (PO),trvalý pobyt, resp. sídlo a právna forma
v prípade PO.
Pre cca 20 000 daňovníkov, ktorí si odložili podanie daňového priznania
na september 2017 ešte neuplynula doba na darovanie 2% a stále si môžu
vybrať z tisícok neziskoviek. Kompletný zoznam nájdu na https://www.financnasprava.sk/…matelov-dane
Mgr. Patrícia Macíková, hovorkyňa finančnej správy

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter