Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Nezamestnanosť v okrese naďalej stúpa

K poslednému júlu bola miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Stropkov
na úrovni 17,96 %, čo je najviac od januára 2006, kedy predstavovala
17,33 %. Počet nezamestnaných sa s najväčšou pravdepodobnosťou bude aj
naďalej zvyšovať a do konca roka bude nezamestnanosť atakovať hranicu
dvadsiatich percent.

„V minulom roku bola v rovnakom období nezamestnanosť
12,49 %, takže ide o značný nárast. Počet nezamestnaných by od septembra
mohlo negatívne ovplyvniť ešte v jari ohlásené hromadné prepúšťanie
v Tesle, ku ktorému však podnik zatiaľ nepristúpil. Takisto očakávame
príchod niektorých končiacich študentov stredných škôl,“

priblížil riaditeľ stropkovského Úradu práce Ivan Kleban. Podľa
štatistík úradu tvoria najväčšie percento nových uchádzačov
o zamestnanie ľudia, ktorí prišli o prácu v zahraničí a vracajú sa
domov. „Je však potrebné povedať, že či už končiaci
študenti alebo ľudia, ktorí prišli zo zahraničia, sú pri hľadaní
zamestnania aktívni. Dobre sa nám s nimi spolupracuje, majú záujem
o všetky informácie týkajúce sa politiky zamestnanosti, chcú sa ďalej
vzdelávať i rekvalifikovať,“
zdôraznil I. Kleban. Na druhej
strane však veľa z nich pracovalo v zahraničí bez pracovnej zmluvy a preto
po zaevidovaní nemajú nárok na podporu v nezamestnanosti. Podľa I. Klebana
veľká časť z nich predpokladala, že práce v zahraničí bude stále
dosť a nebolo potrebné znižovať si príjem o odvody.
„Bohužiaľ, opak bol pravdou a tí čo zariskovali na to teraz
doplácajú,“
dodal riaditeľ.
Stropkovu, podobne ako iným regiónom na Slovensku, kde v uplynulých rokoch
neboli vďaka veľkým investorom vytvorené nové pracovné miesta sa
v časoch krízy vyhýbajú hromadné prepúšťania. Na druhej strane však
veľa ľudí, ktorí po otvorení pracovného trhu v EÚ vycestovali za prácou
do zahraničia, sa vracia domov a to negatívne vplýva na počet
nezamestnaných. „Nezamestnanosť v SR i Stropkove začala
výraznejšie klesať po tom, ako ľudia začali migrovať za prácou do
zahraničia. Teraz sa však ukázalo, že riešiť nezamestnanosť odchodom
ľudí za prácou do krajín EÚ bolo možno rýchle, no nie najlepšie
riešenie. Lebo akonáhle prišla kríza, tak prví boli prepustení práve
cudzinci.“

V aktuálnej situácii môže stropkovskému regiónu pomôcť jedine príchod
väčšieho investora. Aj keď počty zamestnancov v domácich firmách sú
stabilné a vďaka štátnej podpore sa v jedenástich firmách v okrese
podarilo vytvoriť sedemnásť nových pracovných miest, percento
nezamestnaných môže znížiť len veľká prevádzka. V blízkej budúcnosti
je však vytvorenie väčšieho počtu pracovných miest v okrese málo
pravdepodobné. Pracovných ponúk je v okrese tiež ako šafranu a úrad ich
priebežne eviduje maximálne desať. „Pravdupovediac sú to
často pozície ako obchodný zástupca, finančný poradca, takže nie sú to
ponuky, o ktoré majú nezamestnaní veľký záujem. Občas zháňajú ľudí
tunajšie družstvá či strojárske firmy, ale to je skôr
sporadické,“
vysvetlil I. Kleban.
Pozitívne hodnotí využívanie príspevkov na samozamestnanie a na vytvorenie
nových pracovných miest. Za posledný rok získalo príspevok na samostatnú
zárobkovú činnosť 95 uchádzačov o zamestnanie, z toho šiesti so
zdravotným postihnutím. Úrad práce takisto podporil vytvorenie
91 pracovných miest, z toho 54 v chránených dielňach.
„Evidovaní nezamestnaní využívajú jednotlivé príspevky a my
to hodnotíme veľmi kladne. Prichádzajú s reálnymi predstavami o tom, čo
budú robiť, majú dobre spracované podnikateľské plány a musím povedať,
že 99% všetkých žiadostí bolo podporených. Prevažne ide o stavebné
práce, rýchle občerstvenie, vedenie účtovníctva…,“

povedal na záver I. Kleban.

obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter