Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Nezamestnanosť klesla opäť pod 5 %

Po septembrovom príleve absolventov do evidencie ľudí bez práce sa miera
evidovanej nezamestnanosti v októbri tohto roku dostala opäť pod 5 % a
dosiahla 4,94 %. Prácu si tak počas minulého mesiaca aktívne hľadalo
136 192 osôb a počet voľných pracovných miest sa už vyšplhal na
99 648.

Celková miera nezamestnanosti bola v októbri 6,04 % a úrady evidovali
spolu 166 302 ľudí bez práce. Trh je stále schopný absorbovať voľnú
evidovanú pracovnú silu. „Napriek tomu, že ekonomické
indikátory ukazujú spomalenie hospodárskeho rastu, trh práce na túto
skutočnosť zatiaľ vôbec nereagoval. Naopak, jednoznačne sa ukazuje, že trh
práce na Slovensku ešte stále nie je presýtený, dokonca dopyt ešte stále
prevyšuje ponuku. Preto ani v najbližších týždňoch, resp. do konca tohto
kalendárneho roka neočakávame negatívny vývoj pokiaľ ide
o nezamestnanosť,“
hodnotí štátny tajomník ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny Branislav Ondruš. Očakáva, že
v aktuálnej situácii bude ďalší pokles miernejší, a to aj z dôvodu,
že spomedzi 79 okresov už 50 dosahuje evidovanú nezamestnanosť pod päť
percent. Z nich až 18 je dokonca pod troma percentami.
V októbri si našli prácu ľudia zo všetkých znevýhodnených skupín,
najmä absolventi a dlhodobo nezamestnaní. „Aj napriek tomu
v evidencii zostáva takmer 58 000 uchádzačov, ktorí sú tam dlhšie ako
rok. Z nich je dokonca 7 000 mladých ľudí do 29 rokov. Je dôležité, aby
sa nezamestnanosť nestala hlavne pre mladých ľudí čerstvo po škole akousi
samozrejmosťou, pretože takýto postoj je neskôr náročné korigovať. Preto
podrobne sledujeme, ako si úrady práce počínajú pri umiestňovaní
čerstvých absolventov stredných a vysokých škôl na trh
práce,“
hovorí Branislav Ondruš.
Pozitívne výsledky dosahujú úrady práce pri pomoci vysokoškolákom, ktorí
ukončili štúdium v máji a v júni tohto roku. Kým v júni ich evidovali
6 429, po 4 mesiacoch ich zostalo bez práce 2 644. Najviac evidovaných je
z odborov ekonomické, právne či politické vedy. Naopak, z evidencie
odišli najmä absolventi lekárskych a nelekárskych zdravotníckych vied a
učitelia.
„Ide o veľmi priaznivé údaje, teraz nás takáto práca čaká
s čerstvými absolventmi stredného vzdelávania. Tých sa v septembri
zaevidovalo na úradoch práce 6 332 a po mesiaci ich počet klesol len
o 575. Ich umiestňovanie na trh práce je náročnejšie ako pri
vysokoškolákoch. Je to najmä preto, že štruktúra stredoškolských
učebných a študijných odborov veľmi málo zodpovedá potrebám trhu práce.
Navyše aj obsah štúdia často nezodpovedá tomu, čo požadujú
zamestnávatelia,“
približuje štátny tajomník. Vzhľadom na
vysoký počet voľných pracovných pozícií vhodných pre absolventov však
rezort práce očakáva, že si postupne nájdu vhodné zamestnanie ďalšie
stovky evidovaných.
Okrem tých, ktorí si prácu hľadajú ťažšie, je v evidencii takmer
81 000 uchádzačov kratšie ako pol roka. Pri tých sa očakáva, že si
zamestnanie nájdu oveľa rýchlejšie a nebudú padať do dlhodobejšej
nezamestnanosti. Zamestnávatelia totiž na úradoch nahlásili ďalšie voľné
pracovné miesta a aktuálne ich úrady evidujú po celom Slovensku 99 648.
-ts-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter