Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Nezabudneme! Pokračujeme!

1. výročie vraždy
Jána a Martiny

Takýto názov niesli protestné zhromaždenia, ktoré sa konali
21. februára po celom Slovensku pri príležitosti 1. výročia od
chladnokrvnej vraždy Jána a Martiny. Protestné zhromaždenie sa konalo aj
v Prešove, kde bolo prítomných viac ako štyritisíc ľudí, ktorí aj po
roku vyjadrili ľútosť nad stratou dvoch nevinných životov, nespokojnosť a
túžbu po zmene.

Protesty za uplynulý rok priniesli niekoľko zmien, no vládnuca politická
garnitúra odmieta byť sebakritická. Vládnuce zložky v štáte sú vždy
odrazom spoločnosti. Tou najžiadanejšou zmenou za uplynulý rok bolo, aby
každý začal sám od seba. Len cez túto hĺbku sa dá dôjsť k slušnému
Slovensku. Každý vo svojom osobnom živote vie, čo je preňho vlastnou,
individuálnou výzvou. Protestné zhromaždenie je potrebný rituál slobodnej
demokracie. To, že rituály sú v živote človeka podstatné, vieme; vie to
najmä kresťanská civilizácia, že zdanlivo vonkajší rituál má hlboké
vnútorné opodstatnenie a význam. Komu okolnosti nedovolili prísť, mohol
byť prítomný iným spôsobom – prajnosťou, modlitbou, príspevkom,
slušnosťou.
Vražda Jána a Martiny sa nás týka, pretože Ján svojou novinárskou
investigatívnou prácou zastupoval záujmy slušných ľudí. Zabili človeka
preto, lebo sa snažil o pravdu, o spravodlivú spoločnosť a odhalenie zla,
aby mohlo byť potrestané, odsúdené… Zlo, ktoré bolo prospešné na úkor
slušného života občanov, na úkor nášho majetkovo-sociálneho zázemia a
v dôsledkoch i kultúrneho. Kuciak zomrel za vznešený cieľ. Kedysi hrával
futbal a miništroval, vyučoval ako doktorand, učil skvelo… Martinka
študovala archeológiu na katedre archeológie v Nitre. Spolu tvorili pár.
Jednoduchý nádherný vzťah, bohatý na hĺbku, oporu, nebohatý na
peniaze.
Ich pokojný život paradoxne naplnený odvážnou činorodosťou, neohnutou
chrbtovou kosťou je vzorom pre mládež; každý rodič si môže priať mať
také deti.
-mg,af-
foto: J. Šimko

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter