Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Nezabúdajme na používanie reflexných prvkov

Pripomínajme to aj svojim blízkym!

Desaťtisíce rozdaných reflexných prvkov, preventívne aktivity,
vzdelávanie všetkých vekových kategórií, informácie o dopravnej
situácii. Ani toto všetko a maximálne úsilie polície nedokáže ovplyvniť
takmer každodenné úmrtia účastníkov cestnej premávky. Napriek tomu sa
polícia nevzdáva a pokračuje v boji „s veternými mlynmi“.

V Prešovskom kraji za obdobie od 1. januára 2017 do 30. septembra
2017 došlo celkom k 170 dopravným nehodám, ktoré boli zavinené chodcami
a nemotorovými účastníkmi cestnej premávky. Z nich chodci zavinili
132 dopravných nehôd, pri ktorých bolo 27 ťažko zranených, 99 ľahko
zranených, 5 mŕtvych osôb a u 8 chodcov bolo zistené požívanie
alkoholu. Dopravných nehôd zavinených cyklistami bolo 38, pri ktorých
6 boli ťažko zranení, 26 vyviazlo s ľahkými zraneniami a 4 cyklisti pri
dopravných nehodách boli pod vplyvom alkoholu.
V policajnom okrese Svidník za rovnaké obdobie došlo celkom
k siedmim dopravným nehodám zavinenými chodcami a
nemotorovými účastníkmi cestnej premávky, z toho chodcami
šesť a jedna dopravná nehoda zavinená
cyklistom, pri ktorých bolo 6 osôb ťažko zranených a 1 osoba ľahko
zranená.
„Okresné riaditeľstvo PZ vo Svidníku upozorňuje cyklistov a
chodcov na to, aké je nebezpečné pohybovať sa na ceste bez označenia
reflexnými prvkami hlavne v podvečerných, večerných a ranných hodinách.
Cyklisti a chodci nezabúdajte na to, že aj vy ste účastníkmi cestnej
premávky,“
skonštatoval riaditeľ OR PZ Svidník Jaroslav
Suvák a doplnil, že „za zníženej viditeľnosti musí mať
chodec idúci po krajnici alebo po okraji vozovky a cyklista jazdiaci po
krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky
alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev nielen mimo obce, ale aj
v obci.“

Táto povinnosť platí od 1.2.2009 kedy nadobudol účinnosť nový zákon
o cestnej premávke č. 8/2009 Z.z..
Zníženú viditeľnosť zákon o cestnej premávke definuje ako viditeľnosť,
pri ktorej sa účastníci cestnej premávky navzájom dostatočne zreteľne
nevidia, ani keď nevidia predmety na ceste, najmä od súmraku do svitania, za
hmly, sneženia, dažďa a v tuneli.
Keďže povinnosť nosiť reflexné prvky vyplýva zo zákona, za jej
nerešpektovanie môže policajt takéhoto chodca aj pokutovať, v blokovom
konaní je to do 50 eur.
Pri určení druhu sankcie a jej výmery policajt pritom prihliada na
závažnosť priestupku, najmä na spôsob jeho spáchania, na okolnosti, za
ktorých bol spáchaný, ako aj na osobu priestupku.
„V dnešnej dobe nie je umenie zaobstarať si reflexný prvok,
ale vedieť ho uvážlivo a užitočne použiť. Dôležité je, aby bol
viditeľný a nezakrývali ho ďalšie vrstvy oblečenia, prípadne prenášaná
batožina. Reflexné prvky treba použiť na strane tela, ktorá je privrátená
k vozovke (nie ku krajnici), umiestniť ich najlepšie blízko ku kolenám a do
úrovne pásu, na rameno, cyklisti tiež na prilbu a bicykle. Reflexné nálepky
nalepiť na podrážky topánok, bicykle, korčule, prilby, kolobežky,
školské tašky, barle či kočíky. Pre deti je vhodné zabezpečiť
oblečenie, školské tašky a doplnky vybavené reflexnými a fluorescenčnými
bezpečnostnými prvkami.“

Najčastejšie chyby, ktoré chodci robia pri prechádzaní cez
cestu:

– náhly vstup na vozovku z chodníka (krajnice, okraja vozovky) bez
rozhliadnutia,
– zlý odhad vzdialenosti a rýchlosti vozidla,
– náraz do vozidla zboku, náhla zmena smeru chôdze.
„V tejto súvislosti nám nedá nespomenúť skutočnosť, že
v prvom rade samotným chodcom by malo záležať na vlastnej bezpečnosti.
Naším cieľom teda nie je chodcov pokutovať, ale naučiť ich chrániť si
vlastný život a zdravie. Preto je veľmi dôležité, aby boli chodci na ceste
viditeľní, a tými sa stávajú práve vďaka reflexným prvkom, ktoré
odrážajú svetlo. Ak skombinujete nápadnú farbu odevu s reflexnými
prvkami, prestanete byť neviditeľní a zvýšite tak svoju
bezpečnosť,“
apeluje na peších účastníkov cestnej
premávky riaditeľ OR PZ Svidník.
Každý chodec sa musí pred vstupom na vozovku aj v mieste priechodu pre
chodcov presvedčiť, či svojím pohybom nevytvorí nebezpečenstvo pre vodiča
prichádzajúceho vozidla, to znamená, že chodec pred vstupom na priechod pre
chodcov nesmie donútiť vodiča prichádzajúceho vozidla náhle meniť
rýchlosť a smer jeho jazdy.
-r-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter