Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Nevidiaci bilancovali

<p>9. apríla 2013 sa Základná organizácia Únie nevidiacich a
slabozrakých Slovenska vo Svidníku, ktorá združuje členov z okresu
Svidník a Stropkov zišla v Senior klube, aby mohla zhodnotiť svoju činnosť
za uplynulý rok. Po úvodnom slove predsedníčky Nadeždy Muščikovej, ktorá
privítala prítomných a privítala medzi sebou aj hostí a to za mesto
Svidník pána Mirona Mikitu – zástupcu primátora, za ÚPSVaR Svidník pani
Renátu Rusinkovú, za ÚPSVaR Stropkov pani Vojčekovú Moniku a pani Badiovú
a vedúceho Krajského strediska ÚNSS v Prešove PaedDr. Jozefa Hluboviča.
Minútou ticha uctili pamiatku svojich bývalých členov ÚNSS vo Svidníku:
Milana Demetra, Jána Hnatka a Annu Pavlišinovú. Zároveň privítali medzi
sebou nových členov.
Na schôdzi bola prečítaná sprava o činnosti ZO za uplynulé obdobie a
správa o hospodárení. Bol odsúhlasený plán práce na rok 2013, plán
príjmov a výdajov na rok 2013.
Všetky akcie, ktoré sa uskutočnili v roku 2012 mohli organizovať len
vďaka štedrým darcom, sponzorom a dobrovoľníkom. Poďakovanie patrí
Mestskému úradu Svidník, Mestskému úradu v Stropkove, Grantovej komisii
pri ÚNSS, majiteľovi pekárne v Šandali Jurajovi Maťašovi, majiteľovi
cukrárne BUPO Jánovi Bujdošovi, Službytu vo Svidníku, Michalovi Gondekovi,
Miroslavovi Balážovi, Petrovi Pilipovi, Dušanovi Kuzmovi, JUDr. Dušanovi
Maruščakovi, Jurajovi Červakovi, majiteľke reštaurácie AB pani Vašutovej,
Michalovi Chvaščakovi a všetkým školám v okrese Svidník a Stropkov,
ktoré sú nápomocné pri zbierke Biela pastelka
ZO má veľmi dobrú spoluprácu s Podduklianskou knižnicou vo Svidníku,
Mestskou knižnicou v Stropkove a Krajským strediskom ÚNSS Prešov
Výbor ZO ÚNSS vo Svidníku

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter