Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Neúspešný kandidát na starostu K. Fečko podal sťažnosť na Ústavný súd SR

ÚS SR eviduje k dnešnému dňu 89 sťažností pre neústavnosť a
nezákonnosť volieb do orgánov územnej samosprávy konaných 10. novembra
2018. V 36 sťažnostiach navrhovatelia namietajú len neústavnosť a
nezákonnosť volieb starostov obcí, medzi ktoré sa radí aj sťažnosť
neúspešného kandidáta K. Fečka z obce Bžany. V komunálnych voľbách,
ktoré sa konali v roku 2018, bolo vo volebnom obvode Bžany zapísaných
214 voličov, pričom v roku 2014 to bolo len 147 osôb a volebná účasť
dosiahla 72,78%. Za štyri roky sa teda počet voličov zvýšil
o 67 osôb.

Mnohí teda vyjadrujú na sociálnych sieťach nespokojnosť s výsledkami
týchto volieb a domnievajú sa, že ide o úmyselné a cielené prihlasovanie
sa na trvalý pobyt v obci s cieľom ovplyvniť výsledky volieb v prospech
kandidáta, ktorý vo voľbách získal najväčší počet hlasov a získal
post starostu. Za starostu bol zvolený kandidát Ladislav Vrabeľ (SNS)
s počtom hlasov 78 a protikandidát Kamil Fečko (SMER – SD) skončil na
druhom mieste so 61 platnými hlasmi. „Druhý v poradí som
skončil ja s počtom hlasov 61 (36,3%). Keďže som získal viac ako 10%
hlasov voličov, bol som oprávnený podať sťažnosť pre neústavnosť a
nezákonnosť volieb. Zastávam názor, že voľby starostu obce a poslancov
obecného zastupiteľstva Bžany boli neústavné a výsledok týchto volieb bol
ovplyvnený výrazným nárastom počtu voličov krátko pred dňom konania
týchto volieb,“
uviedol K. Fečko a dodal, že obec Bžany mala
v predchádzajúcom období z hľadiska jej demografického vývoja skôr
zostupný trend počtu oprávnených voličov. „K nárastu
oprávnených voličov muselo dochádzať krátko pred voľbami, pretože podľa
informačných údajov zverejnených na oficiálnej webovej stránke obce ku
dňu 6. júl 2018 bol počet všetkých obyvateľov obce, teda aj tých,
ktorí nemajú volebné právo 186. Som presvedčený, že o výsledkoch
volieb nerozhodli občania trvale sa zdržujúci v obci, ale predovšetkým tí
občania, ktorí sa prihlásili na trvalý pobyt tesne pred dňom konania sa
volieb,“
povedal. Podľa K. Fečka celé voľby pritom
prebiehali za veľmi podivných okolností, ktoré prezentovať nebude pokiaľ
sa nepreukážu za pravdivé. „Vychádzajúc z uvedených
skutočností preto navrhujem, aby ÚS SR vyhlásil voľby konané v obci
Bžany dňa 10. novembra 2018 za neplatné,“
dodal K.
Fečko.
Novozvolený starosta obce Bžany Ladislav Vrabeľ sa teší z výsledku volieb
a tvrdí, že každý, rovnako tak aj kandidát K. Fečko, má právo podať
sťažnosť na ÚS SR pre neústavnosť, či nezákonnosť volieb, ak
s výsledkom, či priebehom nie je spokojný. „Sťažnosť má
prokuratúra, uvidíme ako vo veci rozhodne. Bol by som rád, ak by sme mohli
urobiť hrubú čiaru za všetkým, čo sa za posledné roky dialo v obci
Bžany i v rekreačnej oblasti Domaša – Valkov. Chcem sa pozerať dopredu
a sústrediť sa na pozitívne zmeny nielen v rekreačnej oblasti Valkov, ale
tiež v obci,“
povedal L. Vrabeľ. Jeho prioritou je zrušenie
vstupného do rekreačného strediska Domaša – Valkov, ktoré mnohých
návštevníkov odrádzalo od návštevy. „Aj keby som sa mal
vzdať platu starostu, vstupné na Valkov by som rád zrušil. Za 25 rokov sa
mi to nepodarilo zmeniť. Kým budem starostom, vstupné na Domašu – Valkov
nebude. Samozrejme, že mi na srdci leží aj samotná obec. Prvou vecou, ktorú
chceme poriešiť je zábradlie k cintorínu, ktoré je potrebné hlavne
v zimnom období. Momentálne je nutné riešiť problém s vodovodom a
zateplenie budovy OcÚ,“
uviedol L. Vrabeľ a dodal, že chce
dať obec dokopy, spriateliť obyvateľov obce s chatármi s dôrazom na
dodržiavanie tradícií, ktoré v obci sú. „Ďalšou mojou
prioritou je amfiteáter a rozšírenie parkoviska, ale aj vyhradiť pláž
s ležadlami i lavičkami bez spoplatnenia. Verím, že akcie, ktoré sa tam
budú usporadúvať pritiahnu návštevníkov a zviditeľnia aj samotnú
obec,“
dodal. Novozvolený starosta L. Vrabeľ by bol veľmi
rád, keby sa posilnili a prehĺbili vzťahy a zdvihla sa úroveň obce
i rekreačnej oblasti s dôrazom na modernizáciu, funkčnosť a dostupnosť
služieb pre obyvateľov, ale aj návštevníkov. Jeho cieľom je spojiť Bžany
a Valkov tak, aby nevznikali konflikty ani na jednej ani na druhej strane a aby
sa nedelili na dva tábory, tak ako to bolo doposiaľ. Ustanovujúce zasadnutie
obecného zastupiteľstva sa bude konať už tento utorok 4. decembra.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter