Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Netradičné záhradkárske vzdelávanie v Breznici

Vo štvrtok 22. 10. 2009 sa v Breznici konalo putovné záhradnícke
vzdelávanie na základe „Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013“. Akciu
zorganizovali organizátori projektu putovného vzdelávania a Obecný úrad
v Breznici, osobne starosta obce Slavomír Brendza a pracovníčky ObÚ.

Akcia bola mimoriadne úspešná. Devätnásť účastníkov akcie sa
podrobne oboznámilo s metodikou rezu ovocných drevín, ich štepením a
s 53 odrodami jadrovín ako i s nedostatkami pestovateľskej činnosti.
Lektori Ing. Eduard Jakubek – podpredseda RV SZZ a predseda OV SZZ Prešov a
Ing. Ján Novotný z agentúry pre regionálny rozvoj v Bardejove pozornosť
venovali aj okrasným drevinám a zelenine, predovšetkým pestovaniu jahôd a
čučoriedok. Bez pochýb treba konštatovať, že akcia bola mimoriadne
významná a svojim obsahom zaujímavá. Prispeje k zlepšeniu pestovateľskej
činnosti na úseku pestovania ovocia, k zveľaďovaniu predzáhradiek, záhrad
prídomových záhradkárov, následne aj skrášľovaniu životného prostredia
obce. Záverom sa organizátori vzdelávania dohodli, že obdobnú akciu
uskutočnia aj v jarnom období na vyššej úrovni.
Peter Vodila, člen Predstavenstva OV SZZ Svidník

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter