Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Nepripojených podnikateľov bude Finančná správa upozorňovať každý týždeň

Finančná správa znovu tento týždeň rozposlala do elektronických
schránok na portáli finančnej správy tzv. softwarningové upozornenie
podnikateľom, ktorí ešte neevidujú tržby v systéme eKasa. Výzvy na
pripojenie sa k systému im bude finančná správa posielať každý týždeň
do konca roka.

Finančná správa rozposlaním tzv. softwarningov upozorňuje nepripojených
podnikateľov, aby sa zapojili do systému eKasa čo najskôr. Ide
o podnikateľov, u ktorých doteraz neevidujeme ani jednu pripojenú
virtuálnu či online registračnú pokladnicu (VRP/ORP). Hoci si tieto subjekty
podali žiadosť o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient a finančná
správa im kód aj pridelila, ich pokladnica stále pokladničné doklady
nevydáva.
Všetky pokladnice pritom musia byť pripojené do systému eKasa najneskôr
1. januára 2020. Koncom roka totiž uplynie obdobie, počas ktorého
finančná správa v zmysle zákona nemusí udeliť pokutu za nepoužívanie
eKasy, ktorá je povinná pre všetkých podnikateľov od 1.7.2019. Finančná
správa preto znovu upozorňuje, že personálne aj technické kapacity
dodávateľov/výrobcov/distribútorov ORP môžu byť v závere kalendárneho
roka obmedzené. Už v súčasnosti to platí pre servisných technikov.
Finančná správa tak vyzýva podnikateľov, ktorí ešte stále neprešli pri
evidencii tržieb na systém eKasa, aby si túto povinnosť neodkladali na
záver roka. Upozornenia im bude posielať raz do týždňa.
Finančná správa eviduje v systéme eKasa tržby už zo 145 112 pokladníc
z približne 220 000 zaevidovaných. Aktívne pokladnice denne vydávajú
vyše 4,3 milióna pokladničných dokladov. Celkovo finančná správa prijala
v systéme eKasa od jeho zavedenia viac ako 455 miliónov pokladničných
dokladov.
-ts-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter