Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Nepotrebné lieky nevyhadzujte! Odovzdajte ich v lekárni

<p>Na problém, ktorému sa venujeme v tomto článku, nás upozornila jedna
z našich stálych čitateliek. Už niekoľkokrát našla v nádobách na
odpad čiastočne použité, ale aj celé balenia liekov. Poukazuje na to, že
ľudia sa sťažujú, aké sú lieky drahé, na druhej strane nimi plytvajú a
vyhadzujú ich. Takéto počínanie považuje za nesprávne aj z ďalšieho
dôvodu.

<p>„Pri kontajneroch sa hrajú deti a vieme, aké vedia byť
zvedavé. Môžu nájsť škatuľku liekov, nazdávať sa, že ide o cukríky a
ochutnať ich. Alebo ich môžu zjesť venčiace sa psy a otráviť
sa.“
S otázkou, ako majú ľudia nakladať s nepotrebnými
liekmi, sme sa obrátili na majiteľku lekárne Elixír PharmDr. Ingrid
Čengerovú, ktorá nám potvrdila, že všetky lekárne odoberajú od
zákazníkov nepotrebné lieky. „Ide buď o lieky po expirácii,
alebo ešte použiteľné, ktoré už pacient nepotrebuje. V niektorých
lekárňach sú priamo v ich priestoroch umiestnené modré plastové vrecká,
kde ich môžu ľudia vložiť, konkrétne v našej lekárni nám ich môžu
odovzdať pri pokladni. My tieto liečivá následne odovzdávame spoločnosti
Modrá planéta, ktorá sa zaoberá bezpečnou likvidáciou chemických látok,
teda aj liekov. Táto služba je bezplatná.“
Farmaceutka
poukázala na fakt, že lieky sú chemické látky a rozhodne nepatria do
bežných kontajnerov na odpad. Okrem rizika otravy detí alebo zvierat hrozí
aj ďalšie – znečistenie životného prostredia. „Ľudia
k nám väčšinou nosia zvyšné lieky po veľkom domácom upratovaní.
Samozrejme nie všetci tak urobia, pretože mnohí vôbec nevedia, že ich
môžu odovzdať v každej lekárni,“
dodala.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter