Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Neplatiči sa možno objavia na internete

<p>Na poslednom rokovaní zastupiteľstva sa poslanci vo viacerých
vystúpeniach zaoberali aj problematikou neplatičov miestnych daní a poplatkov
za vývoz odpadu. Na miestnych daniach eviduje mesto pohľadávky voči
neplatičom blížiace sa k sume 50 tis. eur. Dlhy občanov a
podnikateľských subjektov za vývoz odpadu predstavujú takmer
144 tis. eur.

<p>Najvyšší podiel na nedoplatkoch u fyzických osôb majú Rómovia –
85 tis. eur z celkových 124 tis. eur u fyzických osôb. Poslanci
navrhovali, aby samospráva pristupovala k neplatičom nekompromisne a svoje
pohľadávky vymáhala aj v exekučnom konaní. Poslanec Ondrej Brendza
(SDKÚ-DS) tiež dal na zváženie, aby neplatiči boli zverejňovaní aj na
internete. „Prax z iných miest ukázala, že sa medzi
neplatičmi našli aj mnohí občania, ktorí o svojich záväzkoch netušili.
Svoje dlhy potom hneď uhradili.“
Tibor Paňko (ĽS-HZDS)
jednoznačne odporučil pristúpiť k exekúciám u nedisciplinovaných
„sociálne slabších“ občanov. „Títo ľudia sa musia
konečne naučiť, že za vývoz odpadu je potrebné platiť.“

Vedúci finančného odboru Ján Polák reagoval, že u poberateľov
sociálnych dávok je proces exekučného vymáhania neúčinný a náklady na
výkon exekúcie sú často vyššie ako celkový výnos z vymožených
pohľadávok. Primátor Peter Obrimčák súhlasil s poslancami a uviedol, že
mesto pristúpi k tvrdým opatreniam pri vymáhaní nedoplatkov.
„Možno to budú nepopulárne opatrenia, ale čo nám potom
povedia tí občania, ktorí si svoje povinnosti plnia,“
dodal.
T. Paňko tiež pripomenul, že jednotlivé komisie sa často zaoberajú
rôznymi žiadosťami občanov o poskytnutie príspevkov. „Ak
pôjde o dlžníka voči mestu, nebudeme s ním komunikovať a aj takýmto
spôsobom by sme niektoré žiadosti vyselektovali,“
pripomenul.
Diskusiu uzavrel primátor ubezpečením poslancov, že v krátkom čase prijme
samospráva účinnejšie opatrenia na vymáhanie dlhov od občanov.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter