Neplatiči alimentov môžu prísť o vodičák

Neplatičovi výživného môžu odobrať vodičský preukaz. Donedávna
zákon umožňoval na základe Exekučného poriadku vykonať zrážku zo mzdy a
z iných príjmov, prikázať pohľadávku, predať hnuteľné či nehnuteľné
veci, cenné papiere alebo podnik.

Zákonodarcovia však poukazovali na vzrastajúce problémy s vymáhaním
výživného. V rámci Slovenska polícia každý rok vyšetruje a dokumentuje
viac ako 8000 prípadov neplatenia výživného. Množstvo prípadov
dokumentujú aj súdni exekútori, ktorí neraz namáhavo s administratívnou a
časovou náročnosťou zisťujú majetkové pomery neplatiča s cieľom
uspokojiť pohľadávku na výživné. Na základe schváleného poslaneckého
návrhu môže exekútor vydať príkaz na zadržanie vodičského preukazu
tomu, kto si neplní súdom uloženú povinnosť platiť výživné. Vodičák
zadrží orgán Policajného zboru, ktorý preukaz vydal, resp. poverený
policajt. Ak neplatič uhradí svoje podlžnosti vrátane exekučných
nákladov, exekútor nariadi vrátenie preukazu. U krajskej policajnej
hovorkyne Magdalény Fečovej sme zisťovali, koľko prípadov zanedbania
povinnej výživy evidujú v našom regióne. „V roku 2008 sme
mali v rámci Prešovského kraja zaevidovaných 813 prípadov trestných
činov zanedbania povinnej výživy, z nich bolo 705 objasnených. V rámci
policajného okresu Svidník bolo evidovaných 67 prípadov a všetky boli
objasnené, z toho Stropkov mal evidovaných 29 prípadov,“

uviedla. Ak sa exekúcia vzťahuje už len na bežné výživné a je
predpoklad, že neplatič bude výživné dobrovoľne platiť ďalej, môže
súd exekúciu zastaviť. Vodičský preukaz bude možné zadržať iba pri
neplatení výživného. Toto opatrenie sa nevzťahuje na ostatné peňažné
pohľadávky. Podľa našich informácií v okrese Stropkov do dnešného dňa
neodobrali vodičský preukaz z dôvodu neplatenia výživného ani
jednej osobe.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter